Tiền gửi cho con

19/01/2023 07:58 SA

Sản phẩm tiết kiệm hỗ trợ tạo nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai con:

 • Tiết kiệm có kỳ hạn, tích lũy hàng tháng dễ dàng trên VCB Digibank;
 • Hỗ trợ xác định số tiền mục tiêu trong khoảng thời gian cụ thể;
 • Cho phép đặt tên tài khoản theo tên con;
 • An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối với các phương thức xác thực hiện đại.

Loại tiền

VND

Số tiền gửi gốc ban đầu

 • Số tiền​​​​​​​ gốc ban đầu: Tối thiểu 3.000.000 VND

Gửi gốc định kỳ

 • Chu kỳ gửi gốc: Hàng tháng
 • Số tiền gửi gốc định kỳ:  Số tiền gửi gốc định kỳ = Số tiền gửi gốc ban đầu = Số tiền gửi mục tiêu/Thời gian tiết kiệm
 • Số tiền gửi gốc định kỳ: Xác định tại ngày mở tài khoản Tiền gửi cho con và được thay đổi tại ngày đến hạn của tài khoản Tiền gửi cho con

Loại tài khoản

 • Tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn

 • 12 tháng

Phương thức trả lãi

 • Cuối kỳ  

Hình thức nhận lãi

 • Nhập gốc; hoặc
 • Chuyển khoản vào TKTT của chính khách hàng

Lãi suất

 • Cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
 • Rút trước hạn: 0%/năm.

​​​​​​​​​​​​​​

Khách hàng cá nhân Việt Nam có CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực và đang sử dụng Ngân hàng số VCB Digibank