Tiền gửi rút gốc linh hoạt

01/08/2022 03:13 CH

​​​​​​​Sản phẩm TIỀN GỬI RÚT GỐC LINH HOẠT giúp khách hàng linh hoạt và chủ động trong việc hoạch định kế hoạch tài chính.

Khi có nhu cầu, khách hàng có thể rút một phần tiền gửi mà không phải tất toán toàn bộ khoản tiền đã gửi và vẫn được hưởng lãi suất cao cho phần tiền còn lại.

Loại tiền

VND

Số tiền gửi/rút tối thiểu

  • Số tiền gửi tối thiểu khi mở: 3.000.000 đồng
  • Số tiền rút gốc từng lần tối thiểu: 1.000.000 đồng
  • Số tiền gửi thêm tối thiểu: 1.000.000 đồng

Kỳ hạn

Từ 1 đến 24 tháng

Phương thức trả lãi

Trả lãi sau

Phương thức trả lãi không thay đổi trong toàn bộ kỳ hạn gửi

Số lần rút gốc

Không giới hạn

Kênh thực hiện

  • Tại quầy giao dịch (các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc)
  • Ngân hàng số VCB Digibank

Lãi suất

  • Đối với số tiền rút trước hạn: Hưởng lãi suất bằng trần lãi suất rút trước hạn VND của Vietcombank tại thời điểm rút gốc trước hạn.
  • Đối với số tiền còn lại: Hưởng lãi suất đang áp dụng của tài khoản Tiền gửi rút gốc linh hoạt

Kênh quầy giao dịch

Khách hàng cá nhân có CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực

Kênh VCB DigiBank

Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam có CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực và đang sử dụng Ngân hàng số VCB Digibank

Thủ tục giao dịch tiền gửi tiết kiệm

Tại đây

Thỏa thuận khung tiền gửi có kỳ hạn tại điểm giao dịch

Tại đây

Thỏa thuận khung tiền gửi có kỳ hạn trên kênh NHĐT

Tại đây