Nhận tiền đến trong nước

20/08/2015 03:33 CH

Dịch vụ nhận tiền đến trong nước cho phép khách hàng nhận tiền chuyển đến từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức trong nước. Khách hàng có thể nhận tiền thông qua tài khoản mở tại Vietcombank hoặc nhận tiền mặt tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Vietcombank.

Đặc biệt, khách hàng sẽ nhận được thông báo thay đổi số dư ngay khi có tiền chuyển đến nếu đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo của Vietcombank.

Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước áp dụng với các khách hàng:

  • Cá nhân người Việt Nam;
  • Cá nhân người nước ngoài sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam​​​​​​​
  • Loại tiền nhận: VNĐ hoặc ngoại tệ.
  • Hình thức nhận tiền:

Hình thức nhận tiền

Điều kiện sử dụng

Nhận tiền qua tài khoản

Khách hàng mở tài khoản tại Vietcombank.

Lưu ý: Khách hàng có thể rút tiền mặt tại quầy và/hoặc ATM ngay sau khi nhận tiền

Nhận tiền mặt

Khách hàng sử dụng CTM, CCCD, Hộ chiếu (còn hiệu lực) để nhận tiền tại các điểm giao dịch của Vietcombank.

Lưu ý: Đầu chuyển phải thực hiện gửi tiền từ VCB Digibank trên trình duyệt web hoặc tại điểm giao dịch của Vietcombank.

​​​​​​​

Hình thức nhận tiền

Hướng dẫn sử dụng

Nhận tiền qua tài khoản​​​​​​​

Bước 1: Khách hàng kiểm tra tài khoản để biết số tiền đã được chuyển đến hay chưa.

Bước 2: Nếu số tiền đã được chuyển đến, khách hàng có thể thực hiện rút tiền tại quầy/ATM hoặc sử dụng số tiền trên tài khoản để thực hiện các giao dịch.

Nhận tiền mặt

Người gửi đến các điểm giao dịch của Vietcombank, mang theo giấy tờ tùy thân như CMM, CCCD, Hộ Chiếu (còn hiệu lực) và làm theo hướng dẫn của nhân viên giao dịch/nhân viên tư vấn

Kênh chuyển tiền​​​​​​​

Phí dịch vụ

Nhận tiền qua tài khoản

Miễn phí

Nhận tiền mặt tại quầy

Tham khảo tại đây

​​​​​​​​​​​​​​