Chuyển tiền đi trong nước

18/08/2015 11:55 SA

Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước cho phép khách hàng chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong lãnh thổ Việt Nam một cách nhanh chóng và an toàn.

Đặc biệt, khách hàng không có tài khoản tại Vietcombank cũng có thể thực hiện được giao dịch chuyển tiền (tại quầy giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc).

Dịch vụ chuyển tiền đi trong nước áp dụng với các khách hàng:

  • Cá nhân người Việt Nam;
  • Cá nhân người nước ngoài sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
  • Loại tiền chuyển:
  • Đối với người chuyển là công dân Việt Nam: VNĐ
  • Đối với người chuyển là công dân nước ngoài: VNĐ hoặc ngoại tệ (nếu chứng minh được nguồn gốc ngoại tệ)
  • Kênh giao dịch: Đa dạng bao gồm:

Kênh chuyển tiền

Điều kiện sử dụng

Chuyển tiền 24/7 trên VCB Digibank trên ứng dụng mobile

Khách hàng đăng ký dịch vụ VCB Digibank trên ứng dụng mobile/ trên trình duyệt web

Chuyển tiền 24/7 trên VCB Digibank trên trình duyệt web

Chuyển tiền 24/7 trên ATM

Khách hàng dùng thẻ của Vietcombank

Chuyển tiền tại quầy (tại các điểm giao dịch của Vietcombank)

Không quy định

 ​

​​​​​​​

Tham khảo mẫu Ủy nhiệm chi tại đây (trường hợp giao dịch tại Quầy)