Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

18/08/2015 08:40 SA

Bạn đang cần tiền đột xuất mà sổ tiết kiệm lại chưa đến hạn? Sử dụng ngay sản phẩm “Cho vay cầm cố giấy tờ có giá” của Vietcombank, bạn sẽ vẫn được hưởng nguyên số tiền lãi trên sổ tiết kiệm và chỉ phải trả 1 phần lãi vay trên số ngày vay thực tế.

 • Lãi suất vay ưu đãi
 • Thời hạn cho vay linh hoạt tối đa đến thời hạn sổ tiết kiện đến hạn
 • Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng

Thời gian vay

Tối đa đến thời điểm Giấy tờ có giá đến hạn

Số tiền cho vay

 • 100% giá trị Giấy tờ có giá
 • Giấy tờ có giá được cầm cố: Trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, tài khoản tiền gửi có kỳ hạn do Vietcombank và các tổ chức tín dụng khác phát hành.

Trả nợ

 • Tiền gốc vay: Trả hàng tháng hoặc hàng quý
 • Lãi vay: Trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần
 • Khách hàng cá nhân trong độ tuổi từ 18 tuổi đến dưới 70 tuổi
 • Giấy tờ có giá thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng hoặc bên thứ ba (nếu có).
 • Khách hàng có tài sản đảm bảo là giấy tờ có giá

Phương án sử dụng vốn

Theo mẫu của ngân hàng

Hồ sơ nhân thân

 • CMND/ căn cước công dân/ hộ chiếu của khách hàng hoặc chủ sở hữu GTCG (nếu cầm cố GTCG của bên thứ ba).

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

 • Phương án sử dụng vốn kiêm Hợp đồng cho vay kiêm Hợp đồng cầm cố kiêm giấy nhận nợ (theo mẫu của ngân hàng);


Hồ sơ chứng minh thu nhập

 • Không yêu cầu

Hồ sơ tài sản bảo đảm

 • Bản gốc Giấy tờ có giá
 • Bước 1: Liên hệ với các điểm giao dịch của Vietcombank để được tư vấn về điều kiện và hồ sơ vay vốn.
 • Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn.
 • Bước 3: Vietcombank thực hiện thẩm định và thông báo kết quả phê duyệt
 • Bước 4: Chuẩn bị chứng từ/ thực hiện các thủ tục trước khi giải ngân
 • Bước 5: Giải ngân

Biểu phí dịch vụ tài khoản vay

Tại đây


Các chương trình lãi suất ưu đãi của Vietcombank

Tại đây