THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN TÍNH NĂNG HOÀN TIỀN, CỘNG DẶM CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM THẺ

20/07/2020 12:00 CH

Để thuận tiện hơn cho Quý Khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ cũng như trải nghiệm các ưu đãi của sản phẩm thẻ Vietcombank, Vietcombank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng một số thay đổi của thể lệ chương trình hoàn tiền, cộng dặm theo tính năng sản phẩm thẻ như sau:

Sản phẩm thẻ

Thay đổi/bổ sung ĐKĐK về sản phẩm

Ngày hiệu lực

ĐKĐK

chi tiết

Thẻ TDQT VCB American Express

 • Thay đổi cơ chế tích điểm hoàn tiền thành chương trình hoàn tiền với mức hoàn tối thiểu 100,000 VNĐ/kỳ xét hoàn tiền;
 • Đối tượng áp dụng: Không áp dụng cho thẻ cá nhân do công ty ủy quyền sử dụng;
 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ;
 • Giao dịch rút tiền mặt;
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài;

02/08/2020

Tại đây

Thẻ GNQT VCB

American Express Cashback Plus

 • Thay đổi mức hoàn tối thiểu là 100,000 VNĐ/kỳ trả thưởng
 • Đối tượng áp dụng: Không áp dụng trong trường hợp thẻ GNQT gắn với tài khoản USD.
 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ:
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài;

02/08/2020

Tại đây

Thẻ TDQT VCB American Express Cashplus Platinum

 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ:
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài.

02/10/2020

Tại đây

Thẻ TDQT VCB

Vietnam Airlines American Express (hạng Chuẩn, Vàng, Platinum)

 • Đối tượng áp dụng: Không áp dụng cho thẻ cá nhân do công ty ủy quyền sử dụng;
 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ:
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài.

02/08/2020

Tại đây

Thẻ TDQT VCB Visa Platinum

 • Thay đổi cơ chế tích điểm hoàn tiền thành chương trình hoàn tiền với mức hoàn tối thiểu 100,000 VNĐ;
 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ;
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài;
 • Giao dịch chi tiêu tại POS thuộc khu vực kinh tế Châu Âu.

21/08/2020

Tại đây

Thẻ TDQT ĐTH VCB Vietravel Visa

 • Thay đổi cơ chế tích điểm hoàn tiền thành chương trình hoàn tiền;
 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ;
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài;
 • Giao dịch chi tiêu tại POS thuộc khu vực kinh tế Châu Âu.

21/08/2020

Tại đây

Thẻ GNQT VCB Visa Platinum

 • Thay đổi cơ chế tích điểm hoàn tiền thành chương trình hoàn tiền với mức hoàn tối thiểu 100,000 VNĐ/kỳ xét hoàn tiền.
 • Đối tượng áp dụng: Không áp dụng trong trường hợp thẻ GNQT gắn với tài khoản USD.
 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ;
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài;
 • Giao dịch chi tiêu tại POS thuộc khu vực kinh tế Châu Âu.

21/08/2020

Tại đây

Thẻ TDQT VCB Visa Signature

 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ;
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài;
 • Giao dịch chi tiêu tại POS thuộc khu vực kinh tế Châu Âu.

21/09/2020

Tại đây

Thẻ TDQT VCB Mastercard World

 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ:
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài;
 • Giao dịch chi tiêu tại POS thuộc khu vực kinh tế Châu Âu.

11/09/2020

Tại đây

Thẻ TDQT ĐTH Saigon Centre – Takashimaya Vietcombank Visa (hạng chuẩn, vàng)

 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ:
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài;
 • Giao dịch chi tiêu tại POS thuộc khu vực kinh tế Châu Âu.

21/08/2020

Tại đây

Thẻ GNQT ĐTH Saigon Centre – Takashimaya Vietcombank Visa

 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ:
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài;
 • Giao dịch chi tiêu tại POS thuộc khu vực kinh tế Châu Âu. 

21/08/2020

Tại đây

 Thẻ TDQT ĐTH Saigon Centre –Takashimaya Vietcombank JCB

 • Bổ sung quy định về giao dịch bị loại trừ:
 • Giao dịch mua bán chứng khoán, kinh doanh ngoại hối, đầu tư tài chính tại nước ngoài.

21/08/2020

Tại đây

Rất mong Quý khách tiếp tục ủng hộ sản phẩm và tận hưởng các ưu đãi dành riêng cho sản phẩm thẻ Vietcombank được cập nhật thường xuyên liên tục theo từng thời kỳ.

Thông tin chi tiết về các ưu đãi vui lòng cập nhật Tại đây