Trải nghiệm ẩm thực thượng hạng tại hệ thống nhà hàng đẳng cấp cùng thẻ Vietcombank Visa

Ưu đãi tặng 02 món chính cho chủ thẻ Visa Signature, 01 món chính cho chủ thẻ Visa Platinum và Giảm 10% trên tổng hóa đơn đối với các món ăn Chương trình áp dụng đến 30/09/2020

Tận hưởng ưu đãi tuyệt vời cùng thẻ Vietcombank Visa tại các sân Golf đẳng cấp trên toàn quốc

Giảm giá 70% phí ra sân cho Chủ thẻ Visa Signature và 50% phí ra sân cho chủ thẻ Visa Platinum tại 11 Sân Golf đẳng cấp tại Việt Nam. Chương trình áp dụng đến 30/09/2020