Dịch vụ thanh toán thẻ

12/09/2015 04:25 CH

a. Nâng cao hình ảnh, vị thế của doanh nghiệp:

 • Tham gia mạng lưới hàng chục triệu điểm chấp nhận thẻ tại Việt Nam và trên thế giới.
 • Nâng cao dịch vụ, tiện ích cho khách hàng, thể hiện đẳng cấp hiện đại và chuyên nghiệp của Doanh nghiệp với việc chấp nhận thanh toán các thương hiệu thẻ hàng đầu thế giới.
 • Chấp nhận thanh toán nhiều thương hiệu thẻ nhất bao gồm Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Discover UnionPay và American Express (trong đó, American Express là thương hiệu thẻ do Vietcombank độc quyền thanh toán tại Việt Nam) .
 • Được quảng bá thương hiệu tới hàng triệu khách hàng của Vietcombank.

b. Tiết kiệm và an toàn hơn tiền mặt:

 • Tiết kiệm chi phí quản lý, hạn chế sai sót hoặc thất thoát khi thanh toán bằng tiền mặt.
 • Hệ thống thanh toán thẻ tuân thủ chuẩn bảo mật của Tổ chức thẻ quốc tế (EMV, 3D-secure,...).
 • Được hưởng lãi suất trên tài khoản tiền gửi thanh toán.
 • Tỷ lệ chiết khấu phí thanh toán cạnh tranh nhất trên thị trường.
 • Quản lý doanh số bán hàng dễ dàng với thông tin giao dịch theo bảng kê.

c. Tăng doanh số bán hàng:

 • Đa dạng hóa phương thức thanh toán nhằm gia tăng tiện lợi cho khách hàng
 • Thu hút và khuyến khích khách hàng mua sắm với giá trị cao hơn so với giao dịch bằng tiền mặt.

d. Hỗ trợ từ phía ngân hàng:

 • Được cung cấp miễn phí thiết bị đọc thẻ và hóa đơn thanh toán thẻ.
 • Được hỗ trợ đào tạo nhân viên về dịch vụ thanh toán thẻ.

a.    Đối tượng:

 • Các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa dịch vụ hợp pháp tại Việt Nam.

b.   Điều kiện:

 • Kinh doanh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Không nằm trong Danh sách các ĐVCNT có độ rủi ro cao hoặc đã bị chấm dứt hoạt động thanh toán thẻ theo thông báo của các TCTQT hoặc các ngân hàng tại Việt Nam.
 • Có đủ năng lực về tài chính, khả năng trả nợ, tín nhiệm trong thanh toán.
 • Ký Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ với Vietcombank.
 • Mở tài khoản tại ngân hàng.
 • Website bán hàng tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các yêu cầu của Vietcombank (áp dụng với ĐVCNT trực tuyến trên internet).​

c.  Các thủ tục​ cần thiết

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp (đối chiếu với bản gốc).
 • Bản sao giấy CMND của người ký Hợp đồng chấp nhận thanh toán thẻ.
 • Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho người ký hợp đồng.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Vietcombank.