Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

SHOPEE

​Trả góp 0% lãi suất trong thời gian 3 hoặc 6 tháng.
Áp dụng cho sản phẩm có giá trị tối thiểu 3.000.000 VND và gắn nhãn “0% trả góp”
Áp dụng từ nay đến ngày 31/12/2020
Áp dụng cho thanh toán online trên website Shopee.vn
Địa chỉ website: https://shopee.vn

Thời gian khuyến mại: 01/01/2020 - 31/12/2020
Địa chỉ:
Điện thoại:

Các chương trình khuyến mại khác