CƠ HỘI NHẬN GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ LÊN ĐẾN 20% PHÍ BẢO HIỂM KHI DOANH NGHIỆP MUA BẢO HIỂM CHO NHÂN VIÊN

07/07/2023 03:00 CH

  

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thu hút nhân tài và chinh phục thành công, Vietcombank phối hợp cùng FWD Việt Nam mang đến giải pháp bảo hiểm dành cho nhân viên với những tính năng hấp dẫn:

  • Gia tăng chế độ đãi ngộ cho nhân viên với chi phí hợp lý;
  • Linh hoạt lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Đặc biệt, từ 07/7/2023 đến hết 30/9/2023, doanh nghiệp mua bảo hiểm FWD cho người lao động tại hệ thống của Vietcombank có thể tham gia ngay chương trình khuyến mại “Gắn kết nhân tài – Bứt tốc thành công” để có cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn, cụ thể như sau:

1. Sản phẩm áp dụng

  • FWD Đón đầu thay đổi 3.0
  • FWD Nâng tầm vị thế 2.0
  • FWD Đón đầu thay đổi 3.0 dành cho khách hàng doanh nghiệp

2. Hình thức giải thưởng

Tiền – Được phân bổ trực tiếp vào tài khoản đầu tư thêm của sản phẩm chính theo quy tắc điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

3. Giá trị giải thưởng:

a. Nhóm điều kiện 1


Số lượng hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) trên mỗi doanh nghiệp vào mỗi tháng thuộc giai đoạn khuyến mại

Giá trị giải thưởng (VND)

 được phân bổ vào tài khoản đầu tư thêm của sản phẩm chính theo quy tắc điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm

Từ 05 đến dưới 15 hợp đồng

5% * IP phát hành của HĐBH

Từ 15 đến dưới 25 hợp đồng

10% * IP phát hành của HĐBH

Từ 25 đến dưới 50 hợp đồng

15% * IP phát hành của HĐBH

Từ 50 hợp đồng trở lên

20% * IP phát hành của HĐBH


b. Nhóm điều kiện 2:

Số lượng HĐBH trên mỗi doanh nghiệp

Tổng IP phát hành của mỗi doanh nghiệp (VND)

Giá trị giải thưởng (VND)

được phân bổ vào tài khoản đầu tư thêm của sản phẩm chính theo quy tắc điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm

Tối thiểu 3 HĐBH

Từ 100 triệu đến dưới 300 triệu

5% * IP phát hành của HĐBH

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu

10% * IP phát hành của HĐBH

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ

15% * IP phát hành của HĐBH

Từ 1 tỷ trở lên

20% * IP phát hành của HĐBH

  • IP phát hành: Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu của năm đầu tiên khi hợp đồng phát hành (bao gồm phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ (nếu có) và không bao gồm phí đóng thêm) của các Hợp đồng bảo hiểm phát hành trong giai đoạn khuyến mại, hết thời hạn cân nhắc là 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm (“Thời Hạn Cân Nhắc”) và còn hiệu lực đến thời điểm chốt kết quả .
  • Trường hợp thỏa mãn cả 2 nhóm điều kiện, khách hàng sẽ nhận 01 phần thưởng nào có giá trị cao hơn.
  • Không áp dụng cộng gộp IP phát hành của các tháng để xét thưởng.

THỂ LỆ CHI TIẾT

Hãy liên hệ với các điểm giao dịch của Vietcombank ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết về chương trình.