GIẢM 15% CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VIETCOMBANK VISA KHI THANH TOÁN CÁC DỊCH VỤ THUÊ XE, BẢO HIỂM, TOUR VÀ WIFI TẠI KLOOK

23/05/2023 03:00 CH

1. Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 30/11/2023

2. Nội dung ưu đãi:

Tour du lịch: Giảm 15% (Tối đa 570.000VNĐ) dịch vụ Tour cho đơn tối thiểu từ 1.900.000VNĐ

MãGiảmGiá: VISAVNTOURS

Thuê xe: Giảm 15% (Tối đa 172.000VNĐ) cho dịch vụ Thuê Xe cho đơn tối thiểu từ 570.000VNĐ.

MãGiảmGiá: VISAVNCAR

Wifi/roaming: Giảm 15% (Tối đa 120.000VNĐ) dịch vụ Wifi cho đơn tối thiểu từ 400.000VNĐ.

MãGiảmGiá: VISAVNWIFI

Điều kiện điều khoản chương trình vui lòng xem tại đây

Lưu ý:

Ưu đãi do đối tác cung cấp, Vietcombank được miễn trách hoàn toàn đối với các khiếu nại liên quan đến chất lượng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp; dịch vụ không hoàn thiện hoặc không cung cấp dịch vụ.

Đối tác chịu trách nhiệm đảm bảo việc triển khai chương trình theo đúng quy định của pháp luật.