Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Thông tin vốn cổ phần
Cơ cấu cổ đông
Danh sách cổ đông lớn
Lịch sử cổ tức
Lịch sử tăng vốn
Thông tin khác
Năm 2019
Dữ liệu đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau!
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009