Thẻ doanh nghiệp

12/05/2016 05:05 CH

​Giải pháp thanh toán, quản lý tiền tệ đa dạng nhất​

Đi tiên phong tại thị trường Việt Nam với trên 20 năm kinh nghiệm phát hành và thanh toán thẻ, Vietcombank luôn được đánh giá là ngân hàng hàng đầu về dịch vụ thẻ. Các sản phẩm thẻ của Vietcombank mang thương hiệu quốc tế hoặc nội địa được thiết kế phù hợp với nhu cầu quản lí tài chính của doanh nghiệp.

​Sử dụng thẻ ghi nợ, cán bộ của doanh nghiệp được chi tiêu trong số dư khả dụng trên tài khoản mở tại Vietcombank. Thẻ ghi nợ gồm thẻ nội địa thương hiệu Connect24 và thẻ quốc tế thương hiệu Visa và MasterCard.​

​Cá nhân sử dụng thẻ tín dụng được chi tiêu trước trả tiền sau trong hạn mức tín dụng được  Vietcombank cấp. Thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành bao gồm 3 thương hiệu thẻ quốc tế uy tín nhất (American Express, Visa, MasterCard).​​