Quản lý thanh khoản

12/05/2016 05:02 CH

​Giải pháp thanh toán, quản lý tiền tệ đa dạng nhất​

Với nhóm sản phẩm quản lí thanh khoản của Vietcombank, vốn của các doanh nghiệp được kiểm soát để luôn vận động và sinh lời mà vẫn đảm bảo tính thanh khoản cao.

Quản lí vốn tập trung là dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp có qui mô lớn kiểm soát vốn của từng đơn vị thành viên.

Đặc điểm của  sản phẩm

 • Tổng công ty và các đơn vị thành viên mở tài khoản tại Vietcombank.
 • Tài khoản trung tâm mở tại chi nhánh giữ tài khoản của Tổng công ty.
 •  Các đơn vị thành viên mở tài khoản phụ tại các chi nhánh của Vietcombank.
 • Hàng ngày, Vietcombank chịu trách nhiệm điều phối các khoản thu chi giữa các tài khoản phụ và tài khoản trung tâm theo thỏa thuận.

Lợi ích

 • Kiểm soát được tình hình thu chi của các đơn vị thành viên hàng ngày, tránh được tình trạng thừa thiếu vốn cục bộ tại các đơn vị thành viên;
 • Vốn được tập trung về tổng công ty để sinh lời tốt hơn và hưởng thêm được nhiều ưu đãi của ngân hàng;
 • Sử dụng kết hợp với dịch vụ  đầu tư tự động của Vietcombank giúp tăng cường hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp;
 • Chương trình ngân hàng điện tử của Vietcombank giúp doanh nghiệp theo dõi luồng tiền tại các tài khoản khác nhau một cách kịp thời.​​

​Vietcombank giúp doanh nghiệp tự động đầu tư dưới hai hình thức:

 • Tương ứng với mỗi số dư tài khoản vào cuối ngày khác nhau, doanh nghiệp được hưởng một mức lãi suất khác nhau; số dư cao hơn sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn.
 • Trong trường hợp số dư cuối ngày vượt quá một mức thoả thuận (mức trần), số tiền vượt quá sẽ được điều chuyển sang tài khoản đầu tư tự động để hưởng lãi suất cao hơn.
 • Để đảm bảo khả năng thanh toán, doanh nghiệp có thể thỏa thuận để điều chuyển tiền từ tài khoản đầu tư tự động về tài khoản tiền gửi thanh toán khi số dư cuối ngày trên tài khoản tiền gửi thanh toán thấp hơn một mức thỏa thuận (mức sàn).

Lợi ích

 • Một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả cho khoản tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp;
 • Vốn được quản lí một cách linh hoạt, đảm bảo nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp;
 • Nền tảng công nghệ hiện đại đảm bảo xử lí giao dịch an toàn, nhanh chóng và bảo mật.