Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

Ngoại hối

13/05/2016 08:58 SA

Hạn chế tối đa rủi ro ngoại hối với các giải pháp đa dạng

Giao dịch hối đoái giao ngay

Giao dịch ngoại hối giao ngay là giao dịch mà doanh nghiệp và Vietcombank thực hiện mua hoặc bán một lượng ngoại tệ theo tỉ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và thanh toán ngay trong ngày hoặc trong vòng hai (2) ngày làm việc tiếp theo.

 Lợi ích

  • Nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ;
  • Áp dụng cho bất kì cặp tiền tệ qui đổi nào;
  • Thủ tục nhanh chóng, đơn giản;
  • Không giới hạn qui mô giao dịch.
Giao dịch hối đoái kỳ hạn

Khi muốn phòng ngừa rủi ro tỉ giá biến động, doanh nghiệp có thể sử dụng sản phẩm giao dịch hối đoái kì hạn.

Giao dịch hối đoái kì hạn là giao dịch mà doanh nghiệp và Vietcombank thỏa thuận việc mua hoặc bán một số lượng ngoại tệ nhất định, trong đó tỉ giá được ấn định ngay tại thời điểm thỏa thuận, ngày giao/nhận là một ngày xác định trong tương lai (nhưng không quá 365 ngày kể từ ngày thỏa thuận).

Lợi ích

  • Cố định ngay tỉ giá, tránh được rủi ro biến động trong tương lai;
  • Tính toán ngay được chi phí phát sinh nếu phải chi tiêu bằng ngoại tệ;
  • Tránh được rủi ro khan hiếm ngoại tệ trên thị trường.
Biểu mẫu
Ngoại hối
Biểu mẫu ngoại hối và thị trường vốn
Biểu phí
Câu hỏi thường gặp