Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

Tài khoản thanh toán

20/05/2020 10:19 SA

Ngân quỹ của doanh nghiệp được theo dõi và quản lý một cách nhanh chóng - an toàn - chính xác

Tài khoản thanh toán thông thường

Tài khoản thanh toán thông thường của Vietcombank giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lí ngân quĩ hàng ngày một cách nhanh chóng, an toàn và chính xác với chi phí thấp nhất.

Lợi ích: 

  • Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản
  • Có thể mở tài khoản bằng VND hoặc ngoại tệ
  • Tiền trên tài khoản của doanh nghiệp sẽ được an toàn, bảo mật
  • Gửi và rút tiền dễ dàng thuận tiện tại tất cả các chi nhánh của Vietcombank
  • Thực hiện chuyển khoản tức thời trong hệ thống Vietcombank
  • Sử dụng các dịch vụ thanh toán đa dạng một cách thuận tiện và chi phí thấp nhất thông qua mạng lưới chi nhánh và ngân hàng đại lí rộng khắp của Vietcombank
  • Sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử hiện đại: VCB-Money, Internet Banking
  • Cung cấp các hỗ trợ đặc biệt như: Đầu tư tự động, quản lí vốn tập trung.
Tài khoản đặc biệt

Các loại tài khoản đặc biệt của Vietcombank, với sự hỗ trợ đầy đủ về mặt kĩ thuật và nghiệp vụ, sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát chi tiết các vấn đề ngân quĩ hàng ngày một cách hiệu quả nhất.

Các loại tài khoản đặc biệt

  • Tài khoản chuyên thu
  • Tài khoản chuyên chi
  • Tài khoản đầu tư tự động
  • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
  • Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp
  • Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài
  • Tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài
  • Tài khoản đồng chủ tài khoản​​​​​​​
Biểu phí
Tài khoản thanh toán
Biểu phí tài khoản doanh nghiệp
Câu hỏi thường gặp