Cho vay ngắn hạn

16/05/2016 01:57 CH
  • Đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn không thường xuyên của doanh nghiệp
  • Rút vốn từng lần, tương ứng với với mục đích vay/phương án kinh doanh cụ thể
  • Kỳ hạn vay: tối đa 12 tháng