Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13Ngân hàng số

Tài trợ thương mại

01/09/2015 10:19 SA
Nhờ thu chứng từ

Nhờ thu chứng từ​

Tín dụng chứng từ

1. Thư tín dụng Xuất khẩu

 • Thông báo Thư tín dụng
 • Thông báo sửa đổi Thư tín dụng
 • Xác nhận Thư tín dụng
 • Tư vấn lập bộ chứng từ theo Thư tín dụng
​​​​2. Thư tín dụng Nhập khẩu
 • ​Phát hành Thư tín dụng
 • Thanh toán ​​​chứng từ theo Thư tín dụng trả ngay
 • Thanh toán chứng từ theo Thư tín dụng trả chậm
 • Ký hậu vận đơn

3. Chiết khấu chứng từ

4. Thư tín dụng dự phòng

Bảo lãnh
 1. Phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của ĐCTC
 2. Xác nhận bảo lãnh​​
Nghiệp vụ ngân hàng hoàn trả
 1. Ủy quyền hoàn trả
 2. Cam kết hoàn trả​​
Bao thanh toán
 • Bao thanh toán trong nước
 • Bao thanh toán xuất khẩu
 • Bao thanh toán nhập khẩu​​​
Liên hệ
​1. Ban Định chế Tài chính
Tầng 9, Vietcombank Tower
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội​​​​​​​
Tel: +84-24-39343137 (Máy lẻ: 0920); Fax: +84-24-38265548
Email: financial.institutions.group@vietcombank.com.vn​
2. Trung tâm Tài trợ Thương mại​
Tầng 12A, Tòa nhà Hapro
11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84-24-3936.4843​​; Fax: +84-24-3936-1386
Email: tradefinance.ho@vietcombank.com.vn
Câu hỏi thường gặp