Ngân hàng đại lý

01/09/2015 10:18 SA
  • Trên thế giới, hiện tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam có quan hệ ngân hàng đại lý với khoảng 1.700 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam luôn đặt quan hệ đại lý chính với các ngân hàng hàng đầu tại từng quốc gia và vùng lãnh thổ đó.
  • Tại Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam có quan hệ với tất cả các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam bao gồm: 4 NH TM NN; 34 NH TMCP; 4 NH Liên doanh và 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ban Định chế Tài chính
Tầng 9, Vietcombank Tower
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: +84-24-39343137 (Máy lẻ: 0920); Fax: +84-24-38265548
Email: financial.institutions.group@vietcombank.com.vn