Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Cho vay ngắn hạn

12/05/2016 05:53 CH
Cho vay ngắn hạn

Đây là hình thức cấp tín dụng kì hạn tối đa 12 tháng, trong đó Vietcombank đáp ứng nhu cầu vay vốn gắn liền mục đích vay, phương án kinh doanh cụ thể.

Đặc điểm của sản phẩm

  • Mỗi lần có nhu cầu rút vốn, doanh nghiệp sẽ phải lập 01 bộ hồ sơ vay.
  • Tổng số tiền giải ngân ≤ Số tiền vay cam kết trong hợp đồng.

Lợi ích

  • Kì hạn linh hoạt từ 1 đến 12 tháng;
  • Loại tiền cho vay đa dạng: VND, USD hoặc ngoại tệ khác;
  • Thích hợp với doanh nghiệp có nhu cầu vốn không thường xuyên, hoặc vay có tính chất mùa vụ.
Biểu phí
Biểu mẫu
Câu hỏi thường gặp