Quản lý các khoản phải trả

12/05/2016 04:59 CH

​Giải pháp thanh toán, quản lý tiền tệ đa dạng nhất

Nhóm sản phẩm quản lí khoản phải trả của Vietcombank cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện chi trả một cách hiệu quả nhất.

Thanh toán theo lệnh là sản phẩm cho phép doanh nghiệp chuyển tiền đi trên cơ sở lệnh chuyển tiền cho từng món giao dịch cụ thể. Trong đó, doanh nghiệp có thể:

 • Đến giao dịch trực tiếp tại Vietcombank hoặc ra lệnh chuyển tiền điện tử;
 • Chuyển tiền bằng VNĐ hoặc ngoại tệ;
 • Sử dụng nguồn tiền mặt hoặc trích nợ tài khoản của mình;
 • Ra lệnh thanh toán cho một hoặc nhiều người hưởng;
 • Yêu cầu lệnh thanh toán được xử lí tại thời điểm nhận lệnh hoặc một thời điểm tương lai.

Lợi ích

 • Là kênh thanh toán an toàn, nhanh chóng và phí thấp hơn giao dịch tiền mặt hay các kênh chuyển tiền khác như chuyển tiền bưu điện hay công ty chuyển tiền;
 • Có thể được khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho món chuyển tiền qua ngân hàng trị giá trên 20.000.000 VNĐ;
 • Không cần có tài khoản tại Vietcombank vẫn có thể thực hiện lệnh thanh toán;
 • Có thể mua ngoại tệ tại Vietcombank để đáp ứng yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ;
 • Có thể lập lệnh chuyển tiền bất kì lúc nào thuận tiện.

Thanh toán theo lịch trình là sản phẩm cho phép doanh nghiệp chuyển tiền đi mà không cần lập lệnh chuyển tiền riêng cho từng giao dịch cụ thể, riêng biệt.

Trên cơ sở thỏa thuận trước, Vietcombank sẽ tự động thực hiện trích nợ tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp để chuyển tiền mỗi khi phát sinh bất kì một giao dịch cụ thể nào thỏa mãn thoả thuận đó. Điều kiện trích nợ có thể là một trong những điều kiện sau đây:

 • Định kì vào một thời điểm nhất định;
 • Khi Vietcombank nhận được một loại văn bản, chứng từ cụ thể;
 • Khi Vietcombank xác nhận được dữ liệu.

Lợi ích

 • Các lợi ích như sản phẩm thanh toán theo lệnh.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức đi lại và theo dõi khoản phải trả.

Dịch vụ thanh toán hàng loạt là dịch vụ chuyển tiền đi đồng loạt theo yêu cầu của doanh nghiệp cho nhiều người hưởng khác nhau.

Đặc điểm của sản phẩm

 • Doanh nghiệp chỉ thị cho Vietcombank trích nợ một nguồn tiền của mình để ghi có cho nhiều người hưởng.
 •  Doanh nghiệp lựa chọn hình thức thanh toán:
  • Theo lệnh: Định kì, doanh nghiệp lập từng lệnh chi tiền cho mỗi lần trả tiền để Vietcombank  thực hiện lệnh tại thời điểm ra lệnh hoặc tại một thời điểm xác định trong tương lai.
  • Tự động:  Đầu kì hoặc đầu mỗi giai đoạn, doanh nghiệp lập một lệnh chi tiền cho tất cả các giao dịch thanh toán tiền tương tự phát sinh trong cả giai đoạn.
 • Ứng dụng của thanh toán hàng loạt: Thanh toán lương, thanh toán hoa hồng cho đại lí....

Lợi ích

 • Lựa chọn linh hoạt nguồn tiền thanh toán: tiền mặt, tiền trên các loại tài khoản;
 • Sử dụng các kênh đa dạng, thuận tiện để ra chỉ thị thanh toán an toàn và nhanh chóng;
 • Các thông tin về giao dịch tài khoản của doanh nghiệp được bảo mật tuyệt đối;
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí:
  • ​​​Không mất thời gian thực hiện chi trả cho từng người hưởng định kì;
  • Với danh sách chi trả doanh nghiệp cung cấp, Vietcombank đảm bảo toàn bộ người hưởng được nhận tiền chính xác, đúng hạn, đồng thời và nhanh chóng;
  •  Sao kê chi tiết được cung cấp theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • ​Cung cấp các tiện ích gia tăng cho người hưởng:
  •  Tránh rủi ro sử dụng tiền mặt như kiểm đếm, tiền giả...
  • Người hưởng có tài khoản thanh toán tại Vietcombank có thể hưởng tiện ích từ các sản phẩm thanh toán khác như thẻ, ngân hàng điện tử…

Sử dụng sản phẩm này, doanh nghiệp có thể rút tiền mặt từ tài khoản mà không cần đến trụ sở của  Vietcombank. Khi doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng tiền mặt, nhân viên ngân hàng sẽ mang tiền mặt đến địa điểm do doanh nghiệp chỉ định.

Lợi ích

 • Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển tiền;
 • Không cần tích trữ tiền mặt, tránh được rủi ro và chi phí tích trữ.

​Với dịch vụ séc, Vietcombank mang đến cho doanh nghiệp một công cụ thanh toán không dùng tiền mặt hữu hiệu. Doanh nghiệp có thể yêu cầu cung cấp séc trắng tại bất kì chi nhánh nào của Vietcombank.

Lợi ích

 • Giảm thiểu rủi ro, chi phí khi sử dụng tiền mặt mà vẫn đảm bảo khả năng thanh toán tức thì;
 • Sử dụng séc linh hoạt để chi trả theo nhu cầu:
  • Kí phát bằng VND hoặc ngoại tệ để thanh toán cho người hưởng trong hoặc ngoài nước;
  • Sử dụng séc để rút tiền mặt hoặc thanh toán;
  • Sử dụng séc gạch chéo để giới hạn phạm vi thanh toán của tờ séc cho một ngân hàng nhất định hoặc người hưởng có tài khoản tại ngân hàng đó.
 • Có thể đảm bảo với người thụ hưởng về khả năng thực hiện thanh toán của mình bằng cách yêu cầu Vietcombank bảo chi tờ séc đã kí phát;
 • Bằng cách lựa chọn “Chỉ trả vào tài khoản”, doanh nghiệp có thể giới hạn người hưởng chỉ được nhận tiền thông qua tài khoản, tránh rủi ro mất tiền do séc thất lạc, mất cắp.
 • Vietcombank cung cấp chương trình theo dõi séc mất cắp, thất lạc để đảm bảo tính an toàn cho tờ séc đã kí phát.
 • Nhờ mạng lưới trong nước và quốc tế rộng khắp của Vietcombank, người thụ hưởng có thể mang séc tới bất kì chi nhánh Vietcombank hoặc ngân hàng nào để thanh toán hoặc nhờ thu.

Dịch vụ “Nộp Ngân sách Nhà nước”​ giúp Khách hàng có thể nộp thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu tại bất kỳ Chi nhánh/Điểm giao dịch của Vietcombank trên phạm vi toàn quốc hoặc qua các kênh điện tử (Internet banking, VCB Money, ATM/Kiosk) của Vietcombank.

Lợi ích

 • Giúp khách hàng  thực hiện giao dịch nộp thuế một cách nhanh chóng, thuận tiện, không bị giới hạn về thời gian và địa điểm.
 • Giúp khách hàng điền các thông tin nộp thuế một cách chính xác nhất, khắc phục tình trạng sai thông tin hoặc thiếu chứng từ .
 • Đối với các khoản nộp thuế xuất nhập khẩu, việc thông quan sẽ được Cơ quan Hải quan thực hiện khi nhận được thông điệp điện tử ngay sau khi Vietcombank thanh toán thuế theo yêu cầu của khách hàng.
Quản lý các khoản phải trả