Tài khoản tiền gửi đặc biệt

12/05/2016 05:42 CH

Ngân quỹ của doanh nghiệp được theo dõi và quản lý một cách nhanh chóng - an toàn - chính xác​

Vietcombank cung cấp các sản phẩm được thiết kế riêng theo nhu cầu và kế hoạch sử dụng vốn của doanh nghiệp như sản phẩm tiền gửi kì hạn lẻ, sản phẩm tiền gửi lãi suất bậc thang, sản phẩm tiền gửi được quyền chọn rút trước hạn với các mức lãi suất cạnh tranh.

 Lợi ích

    • Nhiều kì hạn lựa chọn với mức lãi suất hấp dẫn;
    • Gia tăng thu nhập theo số dư;
    • Tận dụng tối đa khả năng sinh lời từ nguồn tiền nhàn rỗi;
    • Kì hạn lẻ và quyền chọn rút trước hạn tạo sự linh loạt tối đa cho doanh nghiệp.​
Tài khoản tiền gửi đặc biệt
Biểu phí tài khoản doanh nghiệp