Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn

12/05/2016 05:42 CH

Ngân quỹ của doanh nghiệp được theo dõi và quản lý một cách nhanh chóng - an toàn - chính xác

Đáp ứng nhu cầu đầu tư hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định, Vietcombank cung cấp các loại sản phẩm tiền gửi đa dạng, linh hoạt với các mức lãi suất hấp dẫn tương ứng với kì hạn gửi phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn của doanh nghiệp.

 Lợi ích

  • Sử dụng dịch vụ đơn giản
  • An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối
  • Kì hạn gửi đa dạng phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn của doanh nghiệp
  • Có thể rút tiền tại các chi nhánh của Vietcombank trên toàn quốc
  • Đảm bảo khoản đầu tư của doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao.

Sản phẩm “Tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ” có tính linh hoạt cao, khách hàng được lựa chọn chu kỳ nhận lãi cũng như phương thức nhận lãi.

 Lợi ích

  • Chu kỳ nhận lãi linh hoạt : hàng tháng hoặc hàng quý tùy theo nhu cầu
  • Phương thức nhận lãi linh hoạt : Tiền lãi được chuyển tự động vào tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại Vietcombank hoặc nhận tiền mặt tại quầy
  • Tiền gửi kỳ hạn dài nhưng vẫn đáp ứng được các nhu cầu chi tiêu hay thu xếp tài chính trong ngắn hạn.


Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn
Biểu phí tài khoản doanh nghiệp