Kinh doanh trái phiếu

13/05/2016 09:09 SA

Hạn chế tối đa rủi ro ngoại hối với các giải pháp đa dạng

Vietcombank thực hiện mua bán các loại trái phiếu sau đây với doanh nghiệp:

 • Trái phiếu chính phủ do Kho bạc nhà nước phát hành;
 • Trái phiếu do Ngân hàng phát triển Việt Nam hoặc Ngân hàng chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán;
 • Trái phiếu chính quyền địa phương do UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh phát hành;
 • Trái phiếu do các định chế tài chính và phi tài chính phát hành;
 • Trái phiếu do doanh nghiệp phát hành.

Đây là giao dịch trong đó doanh nghiệp và Vietcombank thỏa thuận mua bán các trái phiếu có đủ điều kiện giao dịch trên thị trường chứng khoán theo giá và thời gian được xác định tại thời điểm kí kết hợp đồng.

Lợi ích

Mua trái phiếu

 • Có cơ hội đa dạng hóa danh mục tài sản, đầu tư vào các trái phiếu có tính thanh khoản cao, độ rủi ro thấp, lợi nhuận hấp dẫn và ổn định;
 • Có cơ hội tham gia thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp trong trường hợp không phải là thành viên đấu thầu hoặc thành viên bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ.

Bán trái phiếu

 • Có thể bán trái phiếu với giá thị trường mà không cần phải đợi đến khi đáo hạn;
 • Có thêm kênh huy động vốn hiệu quả  bên cạnh vay trung và dài hạn từ ngân hàng.

Vietcombank cung cấp cho doanh nghiệp hai loại hình mua bán tạm thời trái phiếu như sau:

1. Giao dịch bán có kỳ hạn trái phiếu

Đây là giao dịch trong đó doanh nghiệp bán cho Vietcombank các trái phiếu đủ điều kiện giao dịch theo giá thỏa thuận, đồng thời thỏa thuận sẽ mua lại các trái phiếu đó sau một kì hạn nhất định với giá mua lại được hai bên thống nhất trong hợp đồng.

Lợi ích

 • Dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn ngắn hạn với lãi suất tốt;
 • Tăng tính thanh khoản cho trái phiếu doanh nghiệp nắm giữ.

2. Giao dịch mua có kỳ hạn trái phiếu

Đây là giao dịch trong đó doanh nghiệp mua từ Vietcombank các trái phiếu đủ điều kiện giao dịch theo giá thỏa thuận, đồng thời thỏa thuận sẽ bán lại các trái phiếu đó sau một kì hạn nhất định với giá bán lại được hai bên thống nhất trong hợp đồng.

Lợi ích

 • Có thể hưởng lãi suất cạnh tranh trên thị trường;
 • Độ rủi ro rất thấp do sở hữu trái phiếu trong thời gian mua bán lại.
Kinh doanh trái phiếu
Biểu mẫu ngoại hối và thị trường vốn