Các sản phẩm phái sinh ngoại hối

13/05/2016 09:03 SA

Hạn chế tối đa rủi ro ngoại hối với các giải pháp đa dạng​

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là giao dịch mà doanh nghiệp thực hiện đồng thời hai giao dịch, một giao dịch giao ngay để mua (hoặc bán) một lượng ngoại tệ và một giao dịch kì hạn để bán (hoặc mua) chính lượng ngoại tệ đó trong tương lai. Tỉ giá giao dịch, lượng ngoại tệ giao dịch và kì hạn thanh toán được xác định tại thời điểm kí kết hợp đồng. 

 Lợi ích

 • Khi có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ nhưng không muốn thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, doanh nghiệp có thể dùng một loại tiền khác sẵn có để trao đổi với Vietcombank;
 • Không phải gánh chịu rủi ro tỉ giá như trong giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay và kì hạn;
 • Giúp doanh nghiệp quản lí dòng tiền hiệu quả hơn, tận dụng được nguồn ngoại tệ sẵn có;
 • Ngoài ra, doanh nghiệp có cơ hội hưởng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền.

Đây là giao dịch giữa bên mua quyền (doanh nghiệp) và bên bán quyền (Vietcombank), trong đó bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ nhất định ở một mức tỉ giá xác định trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước. Nếu bên mua quyền thực hiện quyền chọn của mình, bên bán quyền có nghĩa vụ bán hoặc mua lượng ngoại tệ trong hợp đồng theo tỉ giá đã thoả thuận trước. 

Các loại quyền chọn 

 • Quyền chọn mua (Call option): Là quyền được mua một lượng ngoại tệ tại tỉ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm xác định. 
 • Quyền chọn bán (Put option): Là quyền được bán một lượng ngoại tệ với tỉ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm xác định.

Lợi ích

 • Giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro dòng vốn trước sự biến động của tỉ giá;  
 • Với khoản chi phí hợp lí, doanh nghiệp được quyền ấn định tỉ giá phù hợp với lợi ích của mình;
 • Có cơ hội đầu tư hiệu quả dựa trên những phán đoán về xu hướng tỉ giá.

Giao dịch ngoại hối tương lai là giao dịch mua/bán ngoại tệ theo tỉ giá được xác định vào ngày giao dịch và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào 1 thời điểm trong tương lai theo thoả thuận.

Lợi ích

 • Doanh nghiệp có nguồn thu từ ngoại tệ này nhưng cần chi tiêu nhiều bằng ngoại tệ khác;
 • Cố định ngay tỉ giá, tránh được rủi ro nếu tỉ giá biến động trong tương lai;
 • Tránh được rủi ro khan hiếm ngoại tệ trên thị trường.
Các sản phẩm phái sinh ngoại hối
Biểu mẫu ngoại hối và thị trường vốn