Ngân hàng đầu tư

13/05/2016 09:58 SA

Mang lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư bởi các giải pháp tài chính hiệu quả sáng tạo​

VCBS cam kết cung cấp các gói sản phẩm dịch vụ đa dạng, hoàn hảo, các giải pháp tài chính hiệu quả, sáng tạo, mang lại các giá trị gia tăng giúp thoả mãn tối đa nhu cầu của doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn về tài chính, tư vấn luật có nhiều kinh nghiệm, VCBS có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp cho các doanh nghiệp những sản phẩm và dịch vụ, bao gồm:

 • Tư vấn cổ phần hoá
 • Tư vấn chuyển đổi loại hình sở hữu

​VCBS cung cấp cho doanh nghiệp các gói dịch vụ đa dạng bao gồm:

 • Tư vấn phát hành chứng khoán:  Bao gồm tư vấn phát hành cổ phiếu và trái phiếu
 • Tư vấn tái cấu trúc vốn
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Chứng khoán chuyển đổi
 • Các sản phẩm huy động vốn khác

Thị trường chứng khoán là  một kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp niêm yết.

Dựa trên qui trình niêm yết chuẩn mực với lộ trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp, cùng kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, VCBS chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hiệu quả cho doanh nghiệp. 

Mua bán, sáp nhập giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu đa dạng hóa loại hình kinh doanh, tập trung nguồn lực, chiếm lĩnh thị phần, nâng cao vị thế cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro, tận dụng các lợi thế, thế mạnh của từng doanh nghiệp.  

VCBS là cầu nối hiệu quả cho tiến trình thực hiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thông qua tư vấn các thủ tục pháp lí liên quan, phân tích và xác định giá trị doanh nghiệp, định ra mức giá mua bán hợp lí và phương thức phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.

1. Bảo lãnh phát hành chứng khoán

VCBS giúp doanh nghiệp phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua toàn bộ giá trị chứng khoán để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa phân phối hết, qua đó nhận hết rủi ro cho doanh nghiệp phát hành.


2. Đại lí phát hành chứng khoán
Ngoài ra, VCBS còn cung cấp dịch vụ đại lí phát hành, tạo sự đa dạng cho doanh nghiệp chọn lựa các hình thức dịch vụ phù hợp. Trong đó, VCBS nhận bán chứng khoán cho tổ chức phát hành, nhưng không nhận mua toàn bộ giá trị chứng khoán.
1. Thẩm định doanh nghiệp
VCBS cung cấp dịch vụ thẩm định doanh nghiệp, bao gồm:
 • Khảo sát doanh nghiệp để có cái nhìn tổng quan;
 • Phân tích và đánh giá quá trình hoạt động, chiến lược kinh doanh, chất lượng nhân sự, quan hệ đối tác và trình độ công nghệ của doanh nghiệp;
 • Phân tích các chỉ số về hoạt động, hiệu quả và tài chính của doanh nghiệp;
 • Phân tích phân khúc thị trường và dòng sản phẩm của doanh nghiệp;
 • Kết hợp với đánh giá về thị trường và đối thủ để chỉ ra Thế mạnh- Điểm yếu- Cơ hội- Thách thức (SWOT) của doanh nghiệp.

2. Xác định giá trị doanh nghiệp
VCBS giúp định giá doanh nghiệp theo phương pháp hợp lí được lựa chọn sau khi đã có khảo sát và phân tích doanh nghiệp.​