Các dịch vụ bảo lãnh khác

12/05/2016 03:40 CH

Theo chỉ định của bên bảo lãnh hoặc một bên thông báo bảo lãnh khác, Vietcombank sẽ thông báo cho người nhận bảo lãnh về cam kết của một ngân hàng khác sẽ thanh toán một số tiền xác định cho bên nhận bảo lãnh khi nhận được yêu cầu đòi tiền của bên nhận bảo lãnh và/hoặc các giấy tờ khác được qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh. Đây là việc thông báo bảo lãnh do ngân hàng khác phát hành mà không kèm theo bất kì trách nhiệm nào của Vietcombank.

Lợi ích

 • Tạo được sự tin cậy với đối tác;
 • Có thể chuyển thông tin tới khách hàng một cách nhanh nhất;  
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện;
 • Biểu phí cạnh tranh.

Doanh nghiệp có thể yêu cầu Vietcombank phát hành sửa đổi bảo lãnh cho những bảo lãnh do  Vietcombank đã phát hành trong trường hợp các bên có liên quan thoả thuận sửa đổi nội dung của bảo lãnh mà không trực tiếp dẫn đến chuyển nhượng bảo lãnh cho một bên khác.

Lợi ích

 • Được tư vấn chuyên nghiệp về những thủ tục cần thiết, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp có phương án bảo lãnh tối ưu nhất;
 • Có thể thay đổi những nội dung trong bảo lãnh cho phù hợp, giúp doanh nghiệp chủ động trong đàm phán kinh doanh với các bên có liên quan;
 • Tạo được sự tin cậy với đối tác;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện;
 • Biểu phí cạnh tranh.

Doanh nghiệp là bên được bảo lãnh hoặc bên nhận bảo lãnh có thể yêu cầu  Vietcombank xác nhận cho một bảo lãnh do một ngân hàng khác phát hành. Đây là cam kết của  Vietcombank về việc bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng phát hành bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Trong trường hợp ngân hàng phát hành bảo lãnh không thể thực hiện được các nghĩa vụ bảo lãnh như đã cam kết, Vietcombank sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính với bên nhận bảo lãnh theo cam kết trong xác nhận bảo lãnh.

Lợi ích

 • Được đảm bảo thanh toán bởi một ngân hàng hàng đầu Việt Nam;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện;
 • Biểu phí cạnh tranh.

Doanh nghiệp là bên nhận bảo lãnh có thể yêu cầu Vietcombank đòi tiền hộ theo bảo lãnh.  Vietcombank sẽ thay mặt doanh nghiệp đòi tiền bên phát hành bảo lãnh/bên xác nhận bảo lãnh/bên được chỉ định trả tiền theo bảo lãnh.

Lợi ích

 • Được hỗ trợ một cách tốt nhất trong việc đòi tiền theo bảo lãnh;
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí.

Doanh nghiệp là bên được bảo lãnh hoặc bên nhận bảo lãnh có thể yêu cầu Vietcombank xác nhận tính xác thực của bảo lãnh. Vietcombank sẽ yêu cầu bên phát hành bảo lãnh xác nhận việc họ đã phát hành bảo lãnh đó và thông báo kết quả cho doanh nghiệp.

Lợi ích

 • Yên tâm về tính xác thực của bảo lãnh;
 • Được xác thực trong thời gian ngắn nhất;
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện;
 • Biểu phí cạnh tranh.

​Đây là hợp đồng hoặc cam kết bằng văn bản của Vietcombank với khách hàng, theo đó Vietcombank cam kết sẽ phát hành bảo lãnh theo yêu cầu của khách hàng với các nội dung theo thỏa thuận.

Lợi ích

 • Khách hàng không cần đáp ứng điều kiện về tín dụng và các điều kiện khác như khi yêu cầu Vietcombank phát hành bảo lãnh;
 • Giúp khách hàng chứng minh với đối tác là khách hàng có thể được Vietcombank bảo lãnh khi cần. Từ đó, giúp tăng độ tin cậy của khách hàng với đối tác.