Nhờ thu

06/06/2018 03:03 CH

Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng.
Vietcombank thực hiện tiếp nhận bộ chứng từ từ doanh nghiệp (người xuất khẩu), kiểm tra và gửi bộ chứng từ và gửi ngân hàng nước ngoài để nhờ thu.

Các hình thức thu hộ

• D/P (Documentary against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới giao bộ chứng từ giao hàng cho họ. 

• D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ.

Lợi ích
- Việc gửi chứng từ và giao dịch với các ngân hàng thu hộ thuận tiện nhờ quan hệ đại lí rộng khắp trên toàn thế giới của Vietcombank; 
- Thu hồi tiền hàng cho doanh nghiệp nhanh chóng với mức phí hợp lí.

Vietcombank ứng trước hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu chứng từ có kỳ hạn trả ngay hoặc trả chậm tối đa 360 ngày. Trường hợp Vietcombank không nhận được tiền thanh toán bộ chứng từ, Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả số tiền chiết khấu vào ngày đáo hạn.

Lợi ích
- Tỷ lệ chiết khấu cao, có thể lên đến 90% trị giá bộ chứng từ;
- Thời hạn chiết khấu linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng;
- Thủ tục chiết khấu nhanh chóng, thuận tiện;
- Đồng tiền chiết khấu có thể là VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật.

Vietcombank thực hiện chiết khấu có truy đòi hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ đòi tiền theo phương thức Nhờ thu chứng từ có kỳ hạn trả ngay hoặc trả chậm tối đa 360 ngày trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được hồ sơ chiết khấu nhanh hợp lệ.

Lợi ích
- Khách hàng được chiết khấu trong vòng 60 phút kể từ khi Vietcombank nhận được hồ sơ đề nghị/đề nghị điều chỉnh chiết khấu nhanh hợp lệ;
- Số tiền chiết khấu có thể lên đến tối đa 100% trị giá hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ đòi tiền.

Nhờ thu
Biểu phí Thanh toán quốc tế - Tài trợ thương mại