Thư tín dụng

06/06/2018 01:56 CH

Vietcombank kiểm tra tính chân thực bề ngoài của L/C hoặc sửa đổi L/C và thông báo đến doanh nghiệp.

Lợi ích
- Việc thông báo L/C và sửa đổi L/C được thực hiện nhanh chóng và chính xác;
- Vietcombank lưu ý doanh nghiệp những điều khoản L/C bất lợi nếu có;
- Doanh nghiệp có thể liên hệ với Vietcombank trước khi kí kết hợp đồng để được tư vấn miễn phí về các điều khoản thanh toán, nội dung L/C và ngân hàng phát hành nhằm đảm bảo an toàn thanh toán và tiết kiệm chi phí.

Vietcombank cam kết sẽ thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho người hưởng thư tín dụng khi đến hạn với điều kiện bộ chứng từ được xuất trình phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C do ngân hàng khác phát hành.

Lợi ích
- Được ngân hàng phát hành và Vietcombank cùng cam kết thanh toán/chấp nhận thanh toán;  
- Giúp doanh nghiệp giảm bớt lo lắng do không hiểu biết nhiều về ngân hàng phát hành;
- Phòng tránh rủi ro phát sinh từ phía ngân hàng phát hành;
- Hoàn toàn yên tâm với cam kết của một  ngân hàng uy tín hàng đầu trong nước.

Vietcombank tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ so với điều kiện của L/C và thông lệ quốc tế. Trong trường hợp Vietcombank nhận thấy bộ chứng từ có những điểm không hợp lệ,  Vietcombank sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện chứng từ nhằm đảm bảo khả năng đòi tiền từ ngân hàng nước ngoài.
Sau đó, Vietcombank tiến hành gửi bộ chứng từ đòi tiền và thanh toán cho doanh nghiệp khi có báo có của ngân hàng nước ngoài.

Lợi ích
- Được hỗ trợ  trong việc lập và xuất trình bộ chứng từ hợp lệ đến ngân hàng phát hành;
- Giảm thiểu rủi ro tranh chấp về tình trạng chứng từ và khả năng không được thanh toán;
- Được hỗ trợ trong việc tra soát, đàm phán với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh vướng mắc trong quá trình đòi tiền;
- Thu hồi tiền hàng trong thời gian ngắn nhất với mức phí hợp lí.

Với tư cách người hưởng lợi thứ nhất, doanh nghiệp có thể yêu cầu Vietcombank chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ trị giá L/C. Vietcombank sẽ thực hiện việc chuyển nhượng và thông báo L/C đến người hưởng lợi thứ hai. Sau đó, Vietcombank tiếp nhận chứng từ và gửi chứng từ đi thanh toán.

Lợi ích
- Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trung gian mua bán hàng hóa;
- Cung cấp phương tiện đảm bảo cho người hưởng lợi thứ hai mà không phải sử dụng hạn mức tín dụng tại Vietcombank;
- Người hưởng lợi thứ hai sẽ được đảm bảo thanh toán và có quyền yêu cầu ngân hàng được chỉ định trong L/C gốc thực hiện thanh toán.

Vietcombank chiết khấu hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ theo phương thức Tín dụng chứng từ có kỳ hạn trả ngay hoặc trả chậm tối đa 360 ngày. Trường hợp Vietcombank không nhận được tiền thanh toán bộ chứng từ, khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả số tiền chiết khấu vào ngày đáo hạn.

Lợi ích
- Tỷ lệ chiết khấu cao, có thể lên đến 100% trị giá bộ chứng từ;
- Thời hạn chiết khấu linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng;
- Thủ tục chiết khấu nhanh chóng, thuận tiện;
- Đồng tiền chiết khấu có thể là VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật.

Vietcombank mua bộ chứng từ theo phương thức Tín dụng chứng từ có kỳ hạn trả chậm tối đa 360 ngày đã được Ngân hàng phát hành/Ngân hàng xác nhận chấp nhận/cam kết thanh toán. Trường hợp không nhận được tiền thanh toán bộ chứng từ, Vietcombank sẽ không truy đòi tiền từ người hưởng L/C.

Lợi ích
- Không cần tài sản bảo đảm;
- Không cần lo lắng về khả năng thanh toán của đối tác;
- Hạn chế rủi ro và gia tăng cạnh tranh với đối thủ

Vietcombank thực hiện chiết khấu có truy đòi hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ đòi tiền theo phương thức Tín dụng chứng từ có kỳ hạn trả ngay hoặc trả chậm tối đa 360 ngày trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được hồ sơ chiết khấu nhanh hợp lệ.

Lợi ích
- Khách hàng được chiết khấu trong vòng 60 phút kể từ khi Vietcombank nhận được hồ sơ đề nghị/đề nghị điều chỉnh chiết khấu nhanh hợp lệ;
- Đối với giao dịch chiết khấu kèm theo xuất trình bộ chứng từ đòi tiền theo phương thức Tín dụng chứng từ, việc chiết khấu có thể được thực hiện mà không phụ thuộc vào kết quả kiểm tra bộ chứng từ đòi tiền;
- Số tiền chiết khấu có thể lên đến tối đa 100% trị giá hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ đòi tiền.

Thư tín dụng nội bộ được thanh toán trước hạn là sản phẩm thư tín dụng (L/C) trả chậm, trong đó:
- Ngân hàng tham gia giao dịch là (các) Chi nhánh của VCB;
- Người yêu cầu phát hành L/C và Người hưởng L/C đều là khách hàng của VCB;
- L/C cho phép VCB thanh toán theo đề nghị của Người hưởng L/C trước ngày đáo hạn thanh toán của bộ chứng từ xuất trình theo L/C.

Lợi ích
Đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp mua bán hàng hóa trong nước. Cụ thể:
a) Đối với doanh nghiệp bán hàng (Người hưởng L/C): 
- Được VCB thanh toán trước hạn và miễn truy đòi bộ chứng từ xuất trình theo L/C;
- Loại bỏ rủi ro liên quan đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp mua hàng;
- Cải thiện các chỉ số trên báo cáo tài chính;
- Quản lý dòng tiền, công nợ phải thu hiệu quả hơn các phương thức thanh toán truyền thống khác.
b) Đối với doanh nghiệp mua hàng (Người yêu cầu phát hành L/C): Được hưởng tất cả lợi ích từ L/C trả chậm do VCB phát hành, cụ thể:
- Được VCB bảo đảm về khả năng thanh toán với đối tác (Doanh nghiệp bán hàng);
- Được trả chậm đến ngày đáo hạn thanh toán của bộ chứng từ theo quy định của L/C.