Thư tín dụng

05/06/2018 03:08 CH

Vietcombank thực hiện phát hành L/C (nhập khẩu, nội địa) theo yêu cầu của doanh nghiệp mua hàng để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán vào một thời hạn nhất định trị giá của L/C cho người hưởng lợi khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện nêu trong L/C.
L/C có thể được phát hành miễn kí quĩ hoặc kí quĩ theo một tỉ lệ nhất định trên tổng trị giá cam kết của Vietcombank, với tỉ lệ kí quĩ hoặc miễn kí quĩ tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm doanh nghiệp.

Lợi ích
- Đảm bảo an toàn cho cả bên bán hàng và mua hàng;
- Giúp cho bên mua hàng giảm bớt áp lực về vốn;
- Nhận được tư vấn về nội dung và cách thức giao dịch tốt nhất để đảm bảo quyền lợi;
- Có thể được tài trợ vốn thông qua miễn giảm tỉ lệ kí quĩ phát hành L/C hoặc cho vay vốn.

Vietcombank thực hiện sửa đổi L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp mua hàng.

Lợi ích
- Việc sửa đổi L/C nhanh chóng và thuận tiện;
- Hỗ trợ xem xét các điều khoản sửa đổi và tư vấn hợp lí để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.

Vietcombank kí hậu trên vận đơn hoặc phát hành ủy quyền nhận hàng hoặc bảo lãnh nhận hàng theo L/C để doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng với người vận chuyển.

Lợi ích
Giúp doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng khi bộ chứng từ đầy đủ chưa về mà mới chỉ có bản gốc/bản sao của vận đơn đường biển hoặc bản gốc của vận đơn hàng không.

Vietcombank thực hiện cam kết thanh toán theo L/C khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với điều kiện của L/C hoặc khi doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bộ chứng từ bất hợp lệ.

Lợi ích
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xử lí chứng từ nhằm giảm thiểu những rủi ro trong thanh toán;
- Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian hợp lí và mức phí cạnh tranh nhất.

Vietcombank thực hiện phát hành thư tín dụng nhập khẩu trả chậm có điều khoản đặc biệt cho phép Người hưởng thư tín dụng (bên xuất khẩu) được thanh toán ngay (L/C UPAS) hoặc được thanh toán vào một ngày cụ thể trước ngày đáo hạn (L/C UPAS Plus) từ ngân hàng chiết khấu được Vietcombank chỉ định trong khi bên nhập khẩu chỉ phải thanh toán vào thời điểm đáo hạn hối phiếu/bộ chứng từ theo L/C trả chậm.

Lợi ích
- Tháo gỡ khó khăn về nguồn ngoại tệ thanh toán cho đối tác nước ngoài do được tài trợ thanh toán trả chậm tối đa lên tới 360 ngày nhưng vẫn thỏa mãn yêu cầu thanh toán trước hạn của bên xuất khẩu;
- Nâng cao tính thanh khoản, cải thiện dòng tiền, duy trì, mở rộng mối quan hệ với đối tác nước ngoài cũng như giảm áp lực về ngoại tệ trong trường hợp không có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ vay;
- Mở rộng cơ hội hợp tác với những nhà xuất khẩu uy tín với mức chào giá hết sức cạnh tranh;
- Giảm chi phí tiền hàng do nhập hàng với giá rẻ hơn và có lợi hơn về thuế nhập khẩu;
- Được hưởng mức phí ưu đãi, cạnh tranh, thậm chí thấp hơn lãi suất vay ngoại tệ thông thường và thấp hơn so với chi phí vay VND để thanh toán L/C trả ngay.