Bao thanh toán

09/06/2018 05:07 CH

Vietcombank thực hiện bao thanh toán trên cơ sở doanh nghiệp (bên bán hàng) chuyển nhượng cho Vietcombank toàn bộ quyền và lợi ích của các khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng mua bán trả chậm (trừ mua bán theo hình thức L/C trả chậm).


Nội dung sản phẩm
Bao thanh toán là một gói sản phẩm gồm 4 dịch vụ cơ bản:
- Theo dõi khoản phải thu: Vietcombank sẽ theo dõi khoản phải thu thay cho bên bán hàng.
- Ứng trước: Vietcombank sẽ ứng trước cho bên bán hàng đến 90% giá trị khoản phải thu chuyển nhượng cho Vietcombank.
- Thu nợ: Vietcombank hoặc đại lí bao thanh toán của Vietcombank sẽ thực hiện các biện pháp thu tiền từ bên mua hàng thay cho bên bán hàng.
- Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng: Trong trường hợp bên mua mất khả năng thanh toán, Vietcombank hoặc Đại lí bao thanh toán của Vietcombank sẽ thanh toán cho bên bán hàng 100% giá trị khoản phải thu.


Các sản phẩm bao thanh toán 
- Bao thanh toán trong nước: Được cung cấp dựa trên cơ sở hợp đồng thương mại trong nước. Với sản phẩm này, Vietcombank giữ đồng thời hai vai trò là đại lí bao thanh toán bên bán và đại lí bao thanh toán bên mua.
- Bao thanh toán quốc tế:  Được cung cấp dựa trên hợp đồng thương mại quốc tế. Vietcombank kết hợp với đại lí bao thanh toán cung cấp cho doanh nghiệp 4 dịch vụ cơ bản của bao thanh toán.
o  Bao thanh toán xuất khẩu: Vietcombank đóng vai trò là đại lí bao thanh toán xuất khẩu cung cấp dịch vụ theo dõi khoản phải thu, ứng trước cho bên bán hàng; đại diện cho bên bán hàng liên hệ và giao dịch với đại lí bao thanh toán nhập khẩu để yêu cầu cung cấp các dịch vụ thu nợ và đảm bảo rủi ro tín dụng bên mua hàng.
o  Bao thanh toán nhập khẩu: Vietcombank đóng vai trò là đại lí bao thanh toán nhập khẩu cung cấp dịch vụ thu nợ, bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng theo yêu cầu của đại lí bao thanh toán xuất khẩu.


Lợi ích

a) Đối với bên bán hàng

- Mở rộng thị trường bán hàng, tăng khả năng cạnh tranh khi có thể cung cấp cho bên mua hàng phương thức thanh toán hấp dẫn hơn;

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ được ứng trước đến 90% giá trị các khoản phải thu ngay khi xuất trình hóa đơn;

- Được bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng đến 100% giá trị hóa đơn;

- Nắm được tình hình tài chính, khả năng thanh toán của bên mua thông qua kết quả thẩm định của Vietcombank hoặc các đơn vị bao thanh toán quốc tế uy tín;

- Tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu.

b) Đối với bên mua hàng

- Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ trước khi thanh toán tiền;

- Chỉ thanh toán khi hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn yêu cầu của hợp đồng;

- Không tốn bất kì khoản phí bao thanh toán nào;

- Tiết kiệm chi phí chuyển tiền đi nước ngoài (đối với bao thanh toán quốc tế);

- Linh hoạt lựa chọn nguồn tiền thanh toán: tiền mặt, séc, chuyển khoản...

Vietcombank thực hiện ứng trước có bảo lưu quyền truy đòi cho bên xuất khẩu đối với nhứng khoản phải thu phát sinh từ những hợp đồng thương mại có sử dụng hình thức thanh toán chuyển tiền trả sau/trả chậm/Ghi sổ/ D/A trên cơ sở sử dụng hạn mức bao thanh toán của bên xuất khẩu mà không yêu cầu phải có bảo đảm rủi ro tín dụng bên nhập khẩu.

Lợi ích
- Bổ sung vốn lưu động lên tới 100% giá trị các khoản phải thu;
- Chi phí thấp;
- Thủ tục nhanh gọn, thuận tiện.