1. Năm 2021

 2. Năm 2020

 3. Năm 2019

  1. Ngân hàng uy tín nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp (Công ty Vietnam Report)

  2. Dẫn đầu các ngân hàng trong danh sách doanh nghiệp tỷ USD hiệu quả nhất Việt Nam (Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư)

  3. Ngân hàng Việt Nam có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất vượt 10 tỉ đô la Mỹ (Tạp chí Forbes Việt Nam)

  4. Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2019 (Thời báo Kinh tế Việt Nam)

 4. Năm 2018

  1. Dẫn đầu các ngân hàng trong Top 10 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018

  2. Ngân hàng nộp thuế doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017

  3. “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu" năm 2018

  4. Ngân hàng uy tín nhất năm 2018

  5. "Doanh nghiệp tiêu biểu vị người lao động” lần thứ 5 liên tiếp

  6. Ngân hàng duy nhất 6 lần liên tục đạt giải THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

  7. Thương vụ tiêu biểu nhất thập kỷ (2009 - 2018)

 5. Năm 2017

  1. Ngân hàng nộp thuế lớn nhất trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam

  2. "Ngân hàng vì cộng đồng năm 2017"

  3. "Doanh nghiệp vì người lao động"

  4. 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2017

  5. “Ngân hàng uy tín nhất năm 2017”

  6. Đứng thứ 6 trong Danh sách Công ty Kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

 6. Năm 2016

  1. Nhà tạo lập thị trường xuất sắc

  2. Top 50 doanh nghiệp xuất sắc

  3. Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

 7. Năm 2015

  1. Top 10 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

  2. Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015

  3. Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu năm 2015

  4. Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc 2015

  5. Ngân hàng dẫn đầu Bảng xếp hạng uy tín truyền thông ngành Ngân hàng năm 2015

 8. Năm 2014

  1. Giải thưởng cho chất lượng dịch vụ

  2. ​Đơn vị cổ phần hóa tiêu biểu

  3. Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (2013 – 2014)

  4. Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất việt nam

  5. Thương hiệu mạnh Việt Nam

  6. Thương hiệu quốc gia

 9. Năm 2013

  1. Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất việt nam

  2. Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất việt nam

  3. Ngân hàng được người tiêu dùng ưa thích năm 2013

  4. Thương hiệu mạnh việt nam 10 năm liên tiếp (2003 – 2013)

  5. Thương hiệu quốc gia

 10. Năm 2012

  1. Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

  2. Thương hiệu việt bền vững

  3. ​​Ngân hàng dẫn đầu về chỉ số sức mạnh thương hiệu toàn quốc

  4. Thương hiệu quốc gia 2012

 11. Năm 2011

  1. Ngân hàng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

  2. Thương hiệu mạnh Việt Nam 2011 (9 năm liên tiếp 2003 – 2011)

  3. Ngân hàng dẫn đầu về chỉ số sức mạnh thương hiệu toàn quốc

  4. Thương hiệu nổi tiếng nhất Ngành Ngân hàng