Hội đồng quản trị

 • Ông
   Phạm Quang Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Đại học Tổng hợp Birmingham (Anh quốc)

  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Ông
   Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  ​- Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương

 • Ông
   Đỗ Việt Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  ​- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) liên kết với ĐH Northwestern và ĐH Pennsylvania (Hoa Kỳ)

 • Ông
   Nguyễn Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ kinh tế, Cao học Việt Nam - Hà Lan
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

 • Ông
   Nguyễn Mỹ Hào
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng
  - Cử nhân Kinh tế, Học viện Ngân hàng

 • Ông
   Shojiro Mizoguchi
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  - Cử nhân Thương mại và Quản lý trường ĐH Hitotsubashi (Nhật Bản)

 • Ông
   Hồng Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội liên kết với Đại học Meiho (Đài Loan)
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
  - Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

 • Ông
   Vũ Viết Ngoạn
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Tiến sỹ Tài chính, Đại học Lasalle (Mỹ);

  - Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Học viện Finafrica (Ý);

  - Cử nhân Ngoại thương, Đại học Ngoại thương.