Hội đồng quản trị

 • Ông
   Phạm Quang Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Đại học Tổng hợp Birmingham (Anh quốc)

  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Ông
   Đỗ Việt Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  ​- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) liên kết với ĐH Northwestern và ĐH Pennsylvania (Hoa Kỳ)

 • Ông
   Nguyễn Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ kinh tế, Cao học Việt Nam - Hà Lan
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

 • Ông
   Nguyễn Mỹ Hào
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng
  - Cử nhân Kinh tế, Học viện Ngân hàng

 • Ông
   Shojiro Mizoguchi
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  - Cử nhân Thương mại và Quản lý trường ĐH Hitotsubashi (Nhật Bản)

 • Ông
   Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Nam Columbia
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 • Ông
   Hồng Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội liên kết với Đại học Meiho (Đài Loan)
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
  - Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

 • Ông
   Trương Gia Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
  Trình độ chuyên môn

  - Phó Giáo sư Cơ học, Do Hội đồng xét duyệt học vị và chức danh khoa học Nhà nước Việt Nam xét duyệt
  - Tiến sỹ Toán Lý, Đại học Tổng hợp Lomonosov (CHLB Nga)
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Tổng hợp Lomonosov (CHLB Nga)