Đảng ủy Vietcombank tổ chức hội nghị học tập quán, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW và Quy định số 114-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương
Ngày 11/08/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị học tập quán, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Quy định số 114-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với điểm cầu chính tại Trụ sở chính (TSC) Vietcombank


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​