Chỉ cần Apple Pay!

Thanh toán siêu dễ dàng, an toàn,
bảo mật với thẻ Vietcombank

Dễ dàng

Để ví ở nhà, yên tâm đi muôn nơi. Chỉ cần Apple Pay bạn có thể thanh toán mọi thứ bằng thẻ Vietcombank ngay trên iPhone hoặc Apple Watch của bạn.

An toàn

Apple Pay sử dụng các tính năng bảo mật ngay trên các thiết bị như Face ID, Touch ID, chỉ bạn mới có thể thực hiện được thanh toán trên thiết bị của mình.

Bảo mật

Apple Pay không lưu trữ thông tin thẻ trên thiết bị hay máy chủ của Apple. Thông tin được mã hóa và tuyệt đối không chia sẻ với bên bán.

Thêm thẻ dễ dàng.

Hoặc đọc tại đây
Hoặc đọc tại đây

Thanh toán dễ dàng với Apple Pay

Hoặc đọc tại đây
Hoặc đọc tại đây

Trải nghiệm mua sắm các lĩnh vực
yêu thích với Apple Pay

Khi nhìn thấy một trong các biểu tượng sau Tại hàng triệu điểm chấp nhận thanh toán
tại Việt Nam và trên Thế giới.

Thêm thẻ Vietcombank Visa của bạn ngay!

Và các thẻ Vietcombank thương hiệu Visa khác

Cần có iPhone 6 trở lên sử dụng iOS 12.5.2 trở lên. Khả dụng trên Apple Watch Series 4 trở lên sử dụng watchOS 9 trở lên. Apple Watch phải được ghép đôi với iPhone 8 trở lên. Một số tính năng có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, truy cập https://www.apple.com/vn/ios/feature-availability/#apple-wallet-apple-pay.

Câu hỏi thường gặp