Điểm mua bán ngoại tệ tiền mặt

25/10/2022 02:14 CH

Vietcombank xin thông báo danh sách các điểm mua bán ngoại tệ tiền mặt với khách hàng cá nhân như sau:

  • Tại các điểm giao dịch của Vietcombank: cung cấp dịch vụ Mua – Bán ngoại tệ tiền mặt với khách hàng cá nhân. Quý khách vui lòng tra cứu thông tin điểm giao dịch TẠI ĐÂY
  • Tại các đại lý đổi ngoại tệ của Vietcombank: cung cấp dịch vụ Mua – Bán ngoại tệ tiền mặt với khách hàng cá nhân theo ghi chú với từng đại lý. Quý khách vui lòng tra cứu thông tin đại lý TẠI ĐÂY