Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

Gói Tài khoản cơ bản

02/10/2020 02:23 CH
Giới thiệu

Gói Tài khoản cơ bản bao gồm các dịch vụ “thiết yếu” để khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng thường ngày bao gồm:

Nội dung

Gói Tài khoản cơ bản số 1

Gói Tài khoản cơ bản số 2

Dịch vụ trong Gói Tài khoản

 • Tài khoản thanh toán
 • Thông báo biến động số dư (qua tin nhắn SMS)
 • Dịch vụ VCB Digibank
 • Thẻ ghi nợ nội địa Connect24
 • Tài khoản thanh toán
 • Thông báo biến động số dư (qua ứng dụng VCB Digibank – OTT Alert)
 • Dịch vụ VCB Digibank
 • Thẻ ghi nợ nội địa Connect24


Đặc biệt, khách hàng chỉ cần đăng ký một lần duy nhất!

Lợi ích

 • Đăng ký 01 lần duy nhất tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc.
 • Tiết kiệm chi phí so với sử dụng các dịch vụ riêng lẻ.
 • Miễn phí phát hành 01 thẻ ghi nợ nội địa Connect24.
 • Miễn phí trọn gói khi số dư tiền gửi bình quân tháng của tài khoản thanh toán đạt mức tối thiểu theo quy định của Vietcombank.
Thông tin chi tiết

Nội dung

Gói tài khoản cơ bản 1

Gói tài khoản cơ bản 2

Phí áp dụng đối với khách hàng cá nhân không nhận lương tại Vietcombank

18.000 VNĐ/tháng

12.000 VNĐ/tháng

Phí áp dụng đối với khách hàng cá nhân nhận lương tại Vietcombank

15.000 VNĐ/tháng

10.000 VNĐ/tháng

Tiện ích của Gói

Miễn phí Quản lý tài khoản thanh toán VNĐ

Miễn phí SMS chủ động

Miễn phí OTT

Miễn phí VCB Digibank

Miễn phí Phát hành 01 thẻ ghi nợ nội địa VCB Connect24 (áp dụng cho KH sử dụng Gói là chủ thẻ chính chưa phát hành thẻ)

Mức duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân tối thiểu/tháng (SDTGBQTT) để được miễn phí của Gói (*)

6.000.000 VNĐ

4.000.000 VNĐ

Qui định thu phí

 • Phí Gói Tài khoản cơ bản 1 áp dụng cho 1 Tài khoản thanh toán, 1 số điện thoại sử dụng Dịch vụ SMS chủ động và Dịch vụ Digibank.
 • Phí Gói Tài khoản cơ bản 2 áp dụng cho 1 tài khoản thanh toán và Dịch vụ Digibank.
 • Phí Gói Tài khoản cơ bản được tính tròn lên theo tháng kể từ ngày khách hàng đăng ký sử dụng Gói.
 • Phí Gói Tài khoản cơ bản của tháng X được hệ thống Vietcombank tự động thu vào ngày mùng 1 của tháng X+1.
 • Khách hàng duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân trong tháng X lớn hơn hoặc bằng SDTGBQTT sẽ được miễn thu phí Gói Tài khoản cơ bản của tháng X.
 • Khách hàng hủy Gói Tài khoản cơ bản trong tháng Y, Vietcombank sẽ thực hiện thu phí Gói Tài khoản cơ bản của tháng Y vào ngày mùng 1 của tháng Y+1 và dừng thu Phí Gói Tài khoản cơ bản từ tháng Y+1.
 • Vietcombank sẽ dừng cung cấp Gói Tài khoản cơ bản đối với các khách hàng không đảm bảo nghĩa vụ đóng Phí Gói Tài khoản cơ bản trong 3 tháng liên tiếp và chuyển sang thu phí theo mức phí của các dịch vụ riêng lẻ được quy định tại Biểu phí dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân hiện hành của Vietcombank.

Điều kiện sử dụng Gói đối với khách hàng cá nhân không nhận lương

 • Là khách hàng cá nhân của VCB;
 • Đăng ký Gói Tài khoản cơ bản tại các điểm giao dịch của Vietcombank.

Điều kiện sử dụng Gói đối với Khách hàng cá nhân nhận lương qua Vietcombank

 • Là khách hàng cá nhân của Vietcombank, là cán bộ nhân viên của đơn vị sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản của Vietcombank;
 • Đăng ký Gói Tài khoản cơ bản tại các điểm giao dịch của Vietcombank.

Lưu ý: Các mức phí nêu trên chưa bao gồm VAT.

______________________

(*) Theo Quy định của Vietcombank trong từng thời kỳ.

Phí dịch vụ

Đối tượng/ Nội dung

Gói Tài khoản cơ bản 1

Gói Tài khoản cơ bản 2

Đối với khách hàng không nhận lương tại Vietcombank

18.000 VNĐ/Tháng

12.000 VNĐ/Tháng

Đối với khách hàng nhận lương tại Vietcombank

15.000 VNĐ/Tháng

10.000 VNĐ/Tháng

Số dư trung bình tháng trong tài khoản thanh toán để được miễn phí trọn gói

Từ 6.000.000 VNĐ

Từ 4.000.000 VNĐ

Lưu ý: Các loại phí giao dịch trên tài khoản, VCB Digibank, Thẻ áp dụng theo quy định hiện hành của VCB.

Biểu mẫu

Đối với Khách hàng chưa có Tài khoản thanh toán tại Vietcombank

Tại đây

Đối với khách hàng đã có Tài khoản thanh toán tại Vietcombank

Tại đây

Thông tin tham khảo


Điều khoản và điều kiện về mở và sử dụng Tài khoản tiền gửi tại Vietcombank đối với khách hàng cá nhân

Tại đây

Các câu hỏi thường gặp về Gói tài khoản cơ bản

Tại đây