Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

Tiết kiệm lãi trả trước

12/09/2015 10:28 SA
Lợi ích
  • Được nhận trước tiền lãi của cả kỳ hạn ngay khi gửi tiền để chi trả các nhu cầu tiêu dùng.
  • Được linh hoạt nhận lãi bằng tiền mặt, chuyển khoản, trừ trên số tiền gốc gửi (tại kỳ đầu tiên) hoặc nhập vào số tiền gốc gửi.
  • Được ủy quyền, chuyển nhượng sổ tiết kiệm, sử dụng sổ tiết kiệm làm tài sản bảo đảm để vay vốn, phát hành thẻ tín dụng quốc tế.
  • Được sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử để truy vấn thông tin.
Đặc tính sản phẩm
  • Loại tiền: VND, USD, EUR
  • Kỳ hạn: 1, 3, 6, 12, 18, 24 tháng.
  • Phương thức trả lãi: Đầu kỳ
  • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành dành riêng cho sản phẩm.
Điều kiện đăng ký và công cụ
Chương trình khuyến mãi