Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

Tài khoản tiền gửi

03/08/2017 10:49 SA
Lợi ích
  • Mọi thông tin cá nhân được bảo mật cao nhất.
  • Tận hưởng nhiều dịch vụ tiện ích vượt trội của Vietcombank: gửi/rút tiền, chuyển khoản, thanh toán, nhận lương, sử dụng dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử...
  • Miễn phí mở tài khoản.
  • Nộp/rút tiền, chuyển khoản tại bất kỳ điểm giao dịch nào của Vietcombank trên toàn quốc.
Đặc tính sản phẩm
  • Loại tiền: VND và các ngoại tệ theo quy định từng thời kỳ.
  • Lãi suất: không kỳ hạn, có kỳ hạn tùy thuộc kỳ hạn của tài khoản.
  • Số dư tài khoản tối thiểu: 50.000 VND/ 15USD hoặc ngoại tệ khác tương đương.
  • Dịch vụ tiện ích:

              * Gửi/rút tiền, chuyển khoản, thanh toán.

              * Nhận lương.
              * Thấu chi tài khoản.
​              * Phát hành thẻ, phát hành séc.
              * Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử.
              * Chuyển tiền tự động​.

               * Thực hiện các giao dịch nộp/ rút/ chuyển tiền mua bán chứng khoán, tham gia đấu giá, nhận cổ tức, v.v… trực tuyến với các công ty chứng khoán có liên kết với Vietcombank (xem tại đâ​y)​

Điều kiện đăng ký và công cụ
Chương trình khuyến mãi