Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

So sánh các loại tài khoản


Quý khách hãy lựa chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh
Tài khoản tiền gửi

Tài khoản tiền gửi

Gửi/ rút tiền, chuyển khoản, thanh toán, nhận lương và nhiều dịch vụ khác VND, Các ngoại tệ theo quy định từng thời kỳ 50.000 VND/ 15 USD và các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương Theo biểu lãi suất niêm yết Hàng tháng, cuối kỳ Chi tiết
Tiết kiệm trả lãi sau

Tiết kiệm trả lãi sau

Nhận lãi tiết kiệm vào ngày đến hạn VND, Các ngoại tệ theo quy định từng thời kỳ Tối đa 60 tháng 500.000 VND/ 20 USD và các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương Theo biểu lãi suất niêm yết Cuối kỳ Chi tiết
Tiết kiệm trả lãi trước

Tiết kiệm trả lãi trước

Nhận trước tiền lãi của cả kỳ hạn ngay khi gửi tiền VND, USD, EUR - 1, 3, 6, 12, 18, 24 tháng 500.000 VND/ 20 USD và các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương Lãi suất dành riêng cho sản phẩm Đầu kỳ Chi tiết
Tiết kiệm trả lãi định kỳ

Tiết kiệm trả lãi định kỳ

Nhận lãi tiết kiệm định kỳ hàng tháng/quý VND, USD, EUR - 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 tháng 30.000.000 VND/ 2.000 USD/ 2.000 EUR Lãi suất dành riêng cho sản phẩm Định kỳ hàng tháng/Quý Chi tiết
Tiết kiệm tự động

Tiết kiệm tự động

Tự động gửi tiền định kỳ vào tài khoản tiết kiệm để hưởng lãi suất cao hơn mà không cần đến ngân hàng. VND, USD - 7 ngày - 5 năm 3.000.000 VND/ 300 USD Theo biểu lãi suất niêm yết Cuối kỳ Chi tiết
Tích lũy kiều hối

Tích lũy kiều hối

Gửi lại nguồn tiền kiều hối nhận được tại Vietcombank để hưởng lãi suất cao. USD - 1 tháng 15 USD Lãi suất dành riêng cho sản phẩm Cuối kỳ Chi tiết
Tiền gửi trực tuyến

Tiền gửi trực tuyến

Gửi tiết kiệm qua Internet mà không cần đến ngân hàng VND - 14 ngày; 1,3, 6 tháng 3.000.000 VND Lãi suất dành riêng cho sản phẩm Cuối kỳ Chi tiết