THÔNG BÁO TRẢ THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HOÀN TIỀN THEO TÍNH NĂNG THẺ AMEX CENTURION VÀ AMEX CASHPLUS PLATINUM QUÝ 1.2021

08/06/2021 01:00 CH

​​​​​​​​Vietcombank trân trọng thông báo và chúc mừng các Quý khách đã đủ điều nhận thưởng chương trình ưu đãi hoàn tiền theo tính năng thẻ Amex Centurion và Amex Cashplus Platinum Quý 1.2021 với kết quả như sau:

  • Thẻ Amex Centurion:
  • Số lượng khách hàng được nhận thưởng: 647 khách hàng
  • Tổng số tiền trả thưởng: 196.440.074 VNĐ
  • Thẻ Amex Cashplus Platinum:
  •  Số lượng khách hàng được nhận thưởng: 1.644 khách hàng
  • Tổng số tiền trả thưởng: 5.996.039.339 VNĐ

Vietcombank sẽ thông báo kết quả trả thưởng cho từng khách hàng trúng thưởng qua Email/tin nhắn OTT. Một lần nữa, Vietcombank xin chúc mừng các Quý khách đã trúng thưởng và cảm ơn các Quý khách đã tin dùng dịch vụ thẻ Vietcombank.