ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 500.000 VNĐ KHI KÍCH HOẠT THẺ QUỐC TẾ VIETCOMBANK

04/06/2021 05:00 CH

1. Thời gian khuyến mại: Từ 01/06/2021 đến 31/05/2022.

Loại thẻ

Thời gian phát hành(*)

Thời gian chi tiêu

Ghi nợ Quốc tế

từ 01/04/2021 – 31/03/2022

từ 01/06/2021 – 31/05/2022

Tín dụng Quốc tế

từ 01/03/2021 – 28/02/2022

(*) Thời gian phát hành thẻ là ngày phát hành thẻ (ngày, tháng, năm) được ghi nhận trên hệ thống Vietcombank.

2. Đối tượng tham gia chương trình:

  • Khách hàng phát hành mới thẻ quốc tế Vietcombank trong khoảng thời gian quy định và chưa có giao dịch chi tiêu theo quy định của chương trình.
  • Khách hàng nhận được đề xuất ưu đãi từ Vietcombank (qua Email/ OTT/SMS).

3. Nội dung ưu đãi: 

  • Khách hàng được nhận ưu đãi là khách hàng hợp lệ có doanh số xét thưởng hợp lệ bằng thẻ hợp lệ trong thời gian khuyến mại tương ứng theo từng loại thẻ, cụ thể như sau:
  • Thẻ Ghi nợ Quốc tế: Tặng 200.000 VNĐ/CIF khách hàng khi có doanh số xét thưởng hợp lệ đạt tối thiểu 500.000 VND trong tháng khuyến mại;
  • Thẻ Tín dụng Quốc tế: Tặng 500.000 VNĐ/CIF khách hàng khi có doanh số xét thưởng hợp lệ đạt tối thiểu 1.000.000 VND trong tháng khuyến mại;
  • Chi tiết được quy định trong thể lệ chương trình.

  • Tổng ngân sách trả thưởng 13.478.000.000 VNĐ​​​​​​​

Lưu ý:

Chương trình áp dụng theo các điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trình  tại đây