VIETCOMBANK THÔNG BÁO DỪNG PHÁT HÀNH MỚI THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU VIETCOMBANK AEON VÀ CO.OPMART VIETCOMBANK CÔNG NGHỆ TỪ

30/03/2021 09:00 SA

​​​​​​​Vietcombank xin thông báo tới Quý khách hàng như sau:

Thưc hiện quy định của Ngân hàng nhà nước về việc tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa đối với thẻ ghi nợ nội địa, kể từ ngày 31/03/2021 Vietcombank dừng phát hành mới sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa đồng thương hiệu Vietcombank AEON và Co.opmart Vietcombank theo công nghệ từ.

Trân trọng.