THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT ĐƠN VỊ CUNG CẤP GÓI BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ CHO CÁC CHỦ THẺ TÍN DỤNG VIETCOMBANK AMERICAN EXPRESS HẠNG VÀNG/CHUẨN

03/03/2021 04:00 CH

Vietcombank xin thông báo về việc cập nhật đơn vị cung cấp gói bảo hiểm du lịch quốc tế cho các chủ thẻ tín dụng Vietcombank American Express hạng vàng/chuẩn và chủ thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines American Express hạng vàng/chuẩn.

Đối với các thẻ phát hành mới/gia hạn/tái tục trước ngày 01/03/2021: Quyền lợi bảo hiểm do Công ty bảo hiểm Bảo Việt cung cấp cho đến hết kỳ bảo hiểm hiện tại. Sau thời điểm trên, quyền lợi bảo hiểm sẽ do Công ty bảo hiểm PVI cung cấp.Thông tin chi tiết quyền lợi bảo hiểm do Công ty Bảo Việt cung cấp vui lòng tham khảo tại đây.

Đối với các thẻ phát hành mới/ gia hạn/tái tục kể từ ngày 01/03/2021, quyền lợi bảo hiểm do Công ty bảo hiểm PVI cung cấp. Các quyền lợi nổi bật của gói bảo hiểm bao gồm: 

  • Quyền lợi bảo hiểm tối đa khi khách hàng gặp rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:
    • Khách hàng dưới 65 tuổi: 7 tỷ đồng;
    • Khách hàng trên 65 tuổi: 3.5 tỷ đồng.
  • Chuyến đi bị trì hoãn: 1.400.000 VND cho mỗi tiếng và trên 8 tiếng bị trì hoãn liên tục nhưng không quá 7.000.000 VND;
  • Bảo hiểm cho hành lý cá nhân: Tối đa 7.000.000 VND đối với mỗi và mọi đồ vật, tối đa 14.000.000 VND đối với máy tính xách tay;
  • Dịch vụ hỗ trợ đi lại và y tế toàn cầu 24/7.

Quý khách vui lòng tham khảo quyền lợi bảo hiểm chi tiết của công ty bảo hiểm PVI tại đây

Hãy tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng American Express tại Vietcombank và nhận những ưu đãi do Vietcombank và tổ chức thẻ quốc thế American Express triển khai trong từng thời kỳ.