THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC RÚT TIỀN MẶT CÁC LOẠI THẺ VIETCOMBANK

27/10/2020 06:00 CH

Vietcombank trân trọng thông báo điều chỉnh hạn mức rút tiền mặt của các loại thẻ do Vietcombank phát hành từ ngày 02/11/2020, chi tiết như sau:

A. Thẻ ghi nợ 

Tên sản phẩm

Hạn mức tối đa/giao dịch

Hạn mức tối đa/ ngày

Trong hệ thống VCB

Ngoài hệ thống VCB

Trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam

Ngoài lãnh thổ Việt Nam (**)

Thẻ Visa debit Platinum

10 triệu VNĐ

Không quy định (*)

200 triệu VNĐ

30 triệu VNĐ

Thẻ Ghi nợ quốc tế khác

5 triệu VNĐ

100 triệu VNĐ

30 triệu VNĐ

Thẻ Ghi nợ nội địa

5 triệu VNĐ

Không quy định (*)

100 triệu VNĐ

Không áp dụng rút tiền mặt tại nước ngoài

(*) VCB không quy định hạn mức rút tiền mặt đối với giao dịch ngoài hệ thống VCB, áp dụng theo quy định của các Tổ chức thanh toán Thẻ và/hoặc quy định của Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas)

(**) Hạn mức rút tiền mặt tối đa/ ngày ngoài lãnh thổ Việt Nam nằm trong tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa/ ngày trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam của chủ thẻ ghi nợ VCB.​​​​​​​

(**) Nguyên tắc chung:

  • Chỉ quản lý hạn mức theo giá trị giao dịch, không quy định giới hạn số lần tối đa/ngày.
  • Hạn mức tối đa/giao dịch: áp dụng tại kênh ATM.
  • Hạn mức tối đa/ngày: áp dụng tại cả kênh ATM và quầy, bao gồm tất cả các giao dịch trong hệ thống, ngoài hệ thống và tại nước ngoài.
  • Không áp dụng với một số đơn vị đối tác đặc biệt theo quy định của VCB trong từng thời kỳ.

B. Thẻ tín dụng

Hạn mức Rút tiền mặt đối với thẻ tín dụng quốc tế do Vietcombank phát hành trên hệ thống ATM của Vietcombank: 10 triệu VNĐ/giao dịch.

Các quy định khác về hạn mức rút tiền mặt của sản phẩm thẻ tín dụng Vietcombank không thay đổi, áp dụng theo quy định riêng của từng sản phẩm thẻ.

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn Vietcombank. Chúng tôi hy vọng tiếp tục mang tới những trải nghiệm giá trị và luôn được đồng hành cùng sự thành công của Quý khách.

Trân trọng!