THÔNG BÁO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ VIỆC LIÊN KẾT VÍ ĐIỆN TỬ VỚI THẺ GHI NỢ CỦA CHỦ VÍ ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN KẾT

06/07/2020 10:00 SA

Liên quan đến dịch vụ Ví điện tử, Thông tư 23/2019/TT-NHNN v/v Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN – hiệu lực từ 07/07/2020 – đã có quy định về việc liên kết Ví điện tử với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng (chủ Ví điện tử) tại ngân hàng liên kết như sau:

Ví điện tử phải được liên kết với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ (có gắn với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam) của khách hàng mở tại ngân hàng liên kết

Theo đó, Chủ thẻ ghi nợ Vietcombank chỉ có thể sử dụng thẻ ghi nợ gắn với tài khoản Việt Nam đồng (VNĐ) để liên kết với Ví điện tử, áp dụng cho cả liên kết thẻ mới và liên kết thẻ hiện hữu với Ví điện tử.

Với trường hợp Quý Chủ thẻ đang liên kết thẻ ghi nợ gắn với tài khoản ngoại tệ với Ví điện tử, sau ngày hiệu lực áp dụng nêu trên, Quý Chủ thẻ sẽ không thể tiếp tục nạp tiền từ thẻ đó vào Ví (được sử dụng hết số dư Ví, không rút tiền về thẻ được).

Để tiếp tục sử dụng dịch vụ Ví điện tử, Quý Chủ thẻ vui lòng tham khảo hướng dẫn của Vietcombank tại đây.

Kính mong Quý Khách hàng lưu ý thực hiện để đảm bảo khả năng sử dụng dịch vụ liên tục.

Trân trọng.