THÔNG BÁO BỔ SUNG THÊM LẦN TRÍCH NỢ TỰ ĐỘNG THẺ TÍN DỤNG

10/02/2020 11:00 SA

Từ ngày 18/02/2020, để hỗ trợ khách hàng thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo bổ sung tối đa 03 lần trích nợ tự động kể từ ngày đề nghị thanh toán như sau:

  • Phạm vi áp dụng: Tất cả các thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành, trong đó bao gồm thẻ tín dụng cá nhân và thẻ tín dụng công ty (cả thẻ tín dụng công ty ủy quyền cho cá nhân sử dụng).
  • Đối tượng áp dụng: Các chủ thẻ tín dụng cá nhân và công ty có đăng ký trích nợ tự động tài khoản hàng tháng (trích nợ tối thiểu hoặc trích nợ toàn bộ).
  • Nội dung tính năng: Bổ sung tối đa 3 lần quét trích nợ tự động:
  • Lần bổ sung 1: 2 ngày sau ngày đề nghị thanh toán
  • Lần bổ sung 2: 5 ngày sau ngày đề nghị thanh toán
  • Lần bổ sung 3: 7 ngày sau ngày đề nghị thanh toán

Lưu ý:

  1. Vietcombank sẽ dừng trích nợ tự động bổ sung nếu ngày trích nợ tự động bổ sung đến sau ngày sao kê của kỳ sao kê tiếp theo.
  2. Vietcombank chỉ áp dụng trích nợ tự động bổ sung nếu sau ngày đề nghị thanh toán, chủ thẻ chưa thanh toán hết số tiền dư nợ đã đăng ký trích nợ tự động và chỉ quét số tiền còn thiếu so với số tiền chủ thẻ đăng ký trích nợ tự động của kỳ sao kê gần nhất (cụ thể: số tiền còn thiếu so với dư nợ tối thiểu trên sao kê gần nhất nếu khách hàng đăng ký trích nợ tối thiểu hoặc số tiền còn thiếu so với dư nợ toàn bộ trên sao kê gần nhất nếu khách hàng đăng ký trích nợ toàn bộ).
  3. Các lần trích nợ bổ sung trên đây không bao gồm 2 lần trích nợ hiện hành (vào ngày liền trước ngày đề nghị thanh toán và trong ngày đề nghị thanh toán).

Như vậy, với trường hợp Quý khách hàng không duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán tại ngày đề nghị thanh toán, Quý khách có thể bổ sung thêm tiền vào tài khoản để thanh toán dư nợ sao kê, tránh việc phải ra quầy thanh toán.

Để cập nhật thay đổi này, Vietcombank thông báo tới khách hàng áp dụng điều chỉnh tại Điều khoản và điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế, chi tiết tại đây.

Với việc bổ sung tính năng mới này, Vietcombank hi vọng Quý khách hàng sẽ có thêm trải nghiệm và tận hưởng dịch vụ tốt nhất đến từ thương hiệu thẻ tín dụng quốc tế của Vietcombank.