FIT GEAR

Trả góp 0% lãi suất  trong thời gian 3, 6, 9 hoặc 12 tháng.
Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
Thời gian áp dụng từ ngày 22/04/2019 đến 24/04/2024
Áp dụng cho thanh toán tại máy thanh toán thẻ của Vietcombank

Thời gian khuyến mại: 22/04/2019 - 24/04/2024
Địa chỉ:
Điện thoại: