Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

THẾ GIỚI SẮC ĐẸP

Trả góp 0% lãi suất trong thời gian 3, 6, 9 hoặc 12 tháng.
Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
Thời gian áp dụng từ ngày 25/10/2019 đến 25/11/2020
​​​​​​​

Thời gian khuyến mại: 25/11/2019 - 25/11/2020
Địa chỉ:
Điện thoại: