Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

LITTLE EINSTEINS

Trả góp 0% lãi suất  trong thời gian 3, 6, 9 hoặc 12 tháng.
Giá trị trả góp tối thiểu: 3.000.000 VND
Thời gian áp dụng từ ngày 08/09/2019
Áp dụng cho thanh toán tại máy thanh toán thẻ của Vietcombank

Thời gian khuyến mại: 08/09/2019 - 31/12/2021
Địa chỉ:
Điện thoại:

Các chương trình khuyến mại khác